Quy định

Website Traffic
Chúng ta sáng tạo không ngừng, thế giới khuyến khích điều đó, nếu bạn muốn nhiều người biết đến bạn và blog của bạn, hãy sáng tạo ra những cái mới và có ích cho cuộc sống Xã hội.
 Tôi là một blogger còn non trẻ và trình độ còn hạn chế, bản thân tôi cố gắng rất nhiều dể tìm hiểu thế giới, tham khảo các bài viết hay rồi đúc kết ra kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi share những bài viết có ích cho mọi người, tôi viết bằng sự sáng tạo của mình nên tôi có một số quy định như sau đối với các bạn độc giả, các blogger.
  1. Không văng tục hay dùng từ thiếu văn hóa trong comment 
  2. Không sao chép nội dung trên blog khi tôi chưa đồng ý. 
  3. Nếu sao chép nội dung trên blog dưới sự chấp thuận của tôi hãy để lại nguồn bài viết, điều đó là bắt buộc. 
  4. Hãy thông báo cho tôi nếu có bài viết nào trên blog bạn cho rằng nó vi phạm bản quyền để tôi gỡ bỏ.

  Đăng nhận xét

  0 Nhận xét