Menu

5 loại giấy tờ sẽ được thay đổi kể từ 01/01/2020

5 loại giấy tờ sẽ được thay đổi kể từ 01/01/2020:
  • 1.Chuyển CMND sang CCCD
  • 2.Thẻ BHYT giấy chuyển sang thẻ điện tử
  • 3.Giấy phép lái xe mẫu mới có mã QR
  • 4.Sổ BHXH chuyển sang thẻ BHXH
  • 5.Hộ chiếu có gắn chip điện tử

Share This:

No Comment to " 5 loại giấy tờ sẽ được thay đổi kể từ 01/01/2020 "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM