Menu

Tải về mẫu mockup ốp lưng điện thoại Iphone X

Đây là một mockup khác mà tôi đã làm cho dự án đồ họa tiếp theo của bạn. Đây là Gorgeous iPhone X Case PSD Mockup cho phép bạn giới thiệu thiết kế trường hợp iPhone của bạn và sử dụng trong thiết kế web hoặc đồ họa.

Các tập tin PSD là hoàn toàn có thể chỉnh sửa và tổ chức trong các lớp (thông minh) riêng biệt để bạn có thể dễ dàng đặt thiết kế mát mẻ của riêng bạn. Ngoài ra, bạn sử dụng nó cho cả các dự án cá nhân và thương mại.Share This:

No Comment to " Tải về mẫu mockup ốp lưng điện thoại Iphone X "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM