Menu

Từ "Chằn" trong từ bà chằn mang ý nghĩa là "sinh vật hung hãn, đáng sợ" chứ không phải là đọc chệch của "con Trăn".

THẠCH SANH VÀ CHẰN TINH

Thạch Sanh vốn là một câu chuyện xuất phát từ vùng Nam Bộ, nơi bị ảnh hưởng của văn hóa Khmer. Thậm chí cái họ Thạch của Thạch Sanh cũng là một họ phổ biến của người Khmer. Vì vậy, nguyên mẫu Chằn Tinh thực ra chính là đọc chệch đi của Yeak hay Yak, một sinh vật trong huyền thoại Khmer, mà có nguồn gốc từ Yaksha (Dạ Xoa) của Phật Giáo Nam Tông.

Con Chằn, hay Yeak, hay Yaksha, hay Dạ Xoa là một sinh vật giống người nhưng to lớn và hung hãn, có răng nanh dài, tai nhọn, da xanh, mũi ngắn, rất đáng sợ.

Từ "Chằn" cũng vì thế mà mang ý nghĩa là "sinh vật hung hãn, đáng sợ" chứ không phải là đọc chệch của "con Trăn". Từ "bà Chằn" dùng để lóng người phụ nữ đanh đá cũng là để nói về sinh vật này.

Tóm lại, con "Chằn Tinh" mà Thạch Sanh đấu với thực ra là một con Yeak, chứ không phải một con Trăn hay Rắn như nhiều người lầm tưởng. Người Việt chúng ta cũng dùng "Chằn" để Việt hóa con Orc, Ogre, Goblin trong thần thoại châu Âu, giống như cách chúng ta dùng "Rồng" để chỉ con Dragon vậy.

Nguồn: Trần Minh‎/Vietnam Local Artists Group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2352446721644566&set=gm.650168315393822&type=3&theater&ifg=1

* Bình luận: tác giả có lý. Từ "Chằn" không có nghĩa gì trong tiếng Việt, khả năng cao là vay mượn ở nền văn hóa khác.
Share This:

Post Tags:

No Comment to " Từ "Chằn" trong từ bà chằn mang ý nghĩa là "sinh vật hung hãn, đáng sợ" chứ không phải là đọc chệch của "con Trăn". "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM