Menu

Những bộ mà nguồn mở chuyên dành cho Web forum

Mã nguồn mở (Opensource) đang là xu thế phát triển chung của toàn thế giới. Tuy nó vẫn chưa thể thắng thế mã nguồn đóng trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay nhưng sự phát triển của mã nguồn mở là tất yếu. 
Bài này giới thiệu cho các bạn 12 forum có mã nguôn mở free:
1. phpBB:
Nội dung chính

Trang chủ: http://www.phpbb.com/
2. bbPress
3. SMF: Simple Machines Forum
4. MyBB
5. SEO-Board
6. PunBB
7. FluxBB
8. Vanilla
9. Phorum
10. IceBB
11. UseBB
12. XMB: eXtreme Message Board
x
Trang chủ: http://bbpress.org/
Trang chủ:http://fluxbb.org/
Trang chủ: http://www.phorum.org/
Xem thêm các bài viết khác tại www.thucleblogs.tk

Share This:

Post Tags:

No Comment to " Những bộ mà nguồn mở chuyên dành cho Web forum "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM