Danh sách diễn đàn chất lượng năm (updated 2018)

Website Traffic
Để tiện các bạn SEOer tìm kiếm các diễn đàn chất lượng và sạch, Thucle Blogs update danh sách các diễn đàn chất lượng trong năm 2019:

      Diễn đàn là 1 trong những yếu tố kiếm backlink chủ yếu cho website của bạn. Từ khi google cập thuật toán vào năm 2015 thì hàng ngàn diễn đàn bị phạt, các website kiếm backlink từ đó cũng bị phạt theo.
     Do đó việc đi link diễn đàn cũng có thay đổi sau đó, các SEO thường chọn lọc các diễn đàn uy tín, chất lượng hơn, ít link out hơn.
  • Một số tiêu chí để lựa chọn diễn đàn đi link
  • Truy cập tương đối tốt (dựa vào alexa, càng nhỏ càng tốt).
  • Không chứa nội dung “đen tối” và không có mã độc trên trang.
  • Link out không quá 20.
  • Chỉ số DA, PA cao.
  • Nhiều thành viên và hoạt động tích cực.
Danh sách diễn đàn chất lượng 2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xueIvay630QKnTZEMfALB7C4iXXs23HBCWNaomSl-O8/edit?usp=sharing
Sưu tầm tổng hợp

Đăng nhận xét

0 Nhận xét