Menu

Thủ tục thành lập công ty phần mềm

Xin được giới thiệu đến Quý khách hàng thủ tục thành lập công ty phần mềm. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, thân thiện và am hiểu sâu các thông tin pháp luật, Quý khách hãy yên tâm về dịch vụ này của chúng tôi.

1/ Cơ sở pháp lý:

– Luật xuất bản, luật công nghệ thông tin và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

– Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành
.

2/ Hồ sơ thành lập công ty phần mềm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phần mềm theo mẫu.
– Điều lệ hoạt động theo từng loại hình doanh nghiệp theo mẫu.
– Danh sách cổ đông, thành viên theo mẫu.
– Các tài liệu chứng thực cá nhân kèm theo.
– Giấy ủy quyền.

3/ Ngành nghề kinh doanh:

a/ Lập trình phần mềm:
   62  
  620  
   Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính      
  6201  
  62010  
  Lập trình máy vi tính
  6202
  62020
  Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  6209
  62090
  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
   63
  Hoạt động dịch vụ thông tin
  631
  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
  6311
  63110
  Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  6312
  63120
  Cổng thông tin
  632
  Dịch vụ thông tin khác
b/ Bán lẻ phần mềm:
  4741  
  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh  
  47411  
  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

Share This:

No Comment to " Thủ tục thành lập công ty phần mềm "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM