Menu

Những hình ảnh thống kê cho thấy việc tối ưu hóa website là cần thiết

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tối ưu tốc độ website chuyên nghiệp và nhanh chóng hỗ trợ nhiệt tình và tư vấn nhiều  thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vận hành hệ thống website hiệu quả hơn Hotline: 0356 287 646
Dưới đây là kết quả tối ưu một dự án website mà chúng tôi thực hiện với nhiều yếu tố gây nên sự chậm chạp của website thì chúng tôi ở đây hỗ trợ các bạn tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất.

trước khi tối ưu các thông số về thời gian xử lí cũng như kích thước các file các lệnh chưa tối ưu gây nên chậm xử lí lâu


sau khi tối ưu chúng tôi khắc phục được các yếu tố trên.


Share This:

No Comment to " Những hình ảnh thống kê cho thấy việc tối ưu hóa website là cần thiết "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM