Những cuộc đối đáp giữa Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào

Website Traffic Những cuộc đối đáp giữa Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để thấy đường lối ngoại giao Việt Nam không đơn giản.
Tháng 10/2011, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có cuộc gặp tại Bắc Kinh. Trong một buổi nói chuyện, ông Hồ Cẩm Đào phát biểu:
"Chúng tôi không thể bỏ đường 9 đoạn được, vì nó là cái lịch sử để lại, nếu chúng tôi bỏ nó thì người dân Trung Quốc không theo chúng tôi".
Đáp lại câu này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:
"Các đồng chí nói sai rồi. Cái đường đó đâu phải là đường lịch sử để lại. Đường đó là của Tưởng Giới Thạch. Chúng tôi và các đồng chí đều không công nhận Tưởng Giới Thạch, vì thế làm sao có thể công nhận sản phẩm của họ? Nếu các đồng chí nói lịch sử thì lẽ ra phải nói đến Nhị thập tứ sử hay Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ chứ?"
(Cụ Tổng nhắc khéo anh Hồ Cẩm Đào là nếu công nhận Tưởng Giới Thạch thì tức là công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, đi ngược chính sách "Một Trung Quốc" được Bắc Kinh theo đuổi)
Đến đây, Hồ Cẩm Đào chỉ còn biết im lặng. Từ đó về sau không bao giờ thấy người đứng đầu Trung Quốc, kể cả Tập Cận Bình, chủ động nhắc đến vấn đề này đối với Đoàn công tác Trung ương của Việt Nam.
----------------------------------------------------
Anh Hồ Cẩm Đào lại nó với đại ý: "Vừa rồi Việt Nam khai thác mấy trăm triệu tấn dầu trong đường 9 khúc mà không ý kiến gì với Trung Quốc" - ý muốn nắn gân, thử xem phản ứng của ta ra sao.

Đáp lại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng điềm đạm nói: "Việt Nam khai thác dầu trên thềm lục địa của Việt Nam. Nếu các đồng chí nói đó là lãnh thổ Trung Quốc thì cứ đệ đơn ra tòa quốc tế mà kiện, tòa phán sao Việt nam chấp hành vậy".

Sau câu nói này thì anh Hồ Cẩm Đào cạn lời, phải làm ngơ đá sang chuyện khác.
----------------------------------------------------
** Chú thích:
- "Nhị thập tứ sử" là bộ chính sử được các triều đại Trung Quốc thừa nhận, trong đó ghi chép từ Thượng cổ đến thời nhà Thanh. Các mục địa lý trong bộ sử ký này đều không đề cập đến các hòn đảo xa hơn đảo Hải Nam.

- “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” là tập bản đồ của Trung Quốc được thực hiện dưới thời nhà Thanh và xuất bản năm 1904, trong đó ghi rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam.

- Quán bia tổng hợp -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét