Sự thật "Mỹ rút lui trong danh dự"

Website Traffic #Chủ_đề_tranh_luận

Sau khi Hiệp định Paris được kí kết giữa bốn bên có quân tham chiến gồm: Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam dân chủ Cộng hòa & Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa ngày 27/1/1973. Trong bản Hiệp định có điều khoản: Hoa Kỳ phải rút toàn bộ quân đội khỏi miền Nam Việt Nam trong khi quân đội VNDCCH được ở lại.

Theo nhận định, suy nghĩ của nhiều "chuyên gia sử mạng" cho rằng Mỹ không thua trong cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ là "rút lui trong danh dự", một số ý kiến khác lại cho rằng Mỹ cùng đồng minh (VNCH) di tản "tụt quần" sau sự kiện 30/4/1975.

Vậy theo quan điểm, nhìn nhận của các bạn về cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975 (Mỹ rút quân năm 1973) thì bên nào dành thắng lợi ?

***Lưu ý, có nhiều nguồn tin Mỹ tuyên bố không thua cuộc.
______
Ảnh một binh lính Mỹ viết trên mũ mình dòng chữ:  "Tôi không phải khách du lịch, tôi đã sống ở đây".

#CL


Đăng nhận xét

0 Nhận xét