Menu
Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương.

Một hôm, 3 anh em Lưu Bị, Quan Zu, Trương Phi rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa... nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền... Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền.

Tôn Quyền: Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém... Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém. 3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha... không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ chúng mày.

Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây... lắp mô tơ vào đít nhanh...

Ở nước NGô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó... nhưng để sống nên 3 anh em phải cố.

Đến chiều tối, Lưu Bị kiếm được 10 quả cam, Quan Zu kiếm được 10 quả nho còn Trương Phi thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được.

Tôn Quyền: good, bây giờ là việc thứ 2, nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít, thằng nào kêu 1 câu giết. Thằng nào làm được tao tha.

Lưu Bị nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái OÁi.

Tôn Quyền: nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn.

Lưu Bị mếu máo quay sang Quan Zu nói: thôi số anh nó black, die phải chịu, với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi. Vĩnh biệt mày với thằng Phi, nhớ báo thù cho tao.

Nhưng chỉ 1 lúc sau, Lưu Bị thấy Quan Zu cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình.

Lưu Bị: Chó chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành, quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???

Quan Zu: Má nó, 9 quả đầu tao làm ngon lành... đến quả thứ 10 tao phì cười nên die.

Lưu Bị: Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu??

Quan Zu: Mẹ kiếp, đúng lúc đó tao thấy thằng Phi tha về 10 quả mít.

Share This:

Post Tags:

No Comment to " "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM