Menu

Xương Giang, trận công thành đỉnh cao của Đại Việt

Xương Giang, trận công thành đỉnh cao của Đại Việt
Thành Xương Giang nằm ở đông bắc thành phố Bắc Giang hiện nay, thuộc địa phận các thôn Nam Giang, Đông Giang thuộc xã Xương Giang. Thành này do quân Minh đắp sau khi chiếm được nước Đại Ngu (1407).
Thành được xây bằng đất, các dấu tích còn lại cho biết thành hình chữ nhật, chiều dài theo hướng Đông - Tây đo được 600m, chiều rộng theo hướng Bắc - Nam 450m, diện tích 27ha, tường đắp đất cao dầy, bốn góc có pháo đài, hào rộng bao quanh, mở 4 cửa, cửa chính trông về phía Tây.Thành này có vị trí rất quan trọng, nằm trên con đường ngàn dặm, có các dịch trạm nối suốt từ Quảng Tây với Đông Quan.
Quân Lam Sơn lúc này sau 10 năm khởi nghĩa đã làm chủ được cả vùng Thanh Hóa đến Thuận Hóa rộng lớn quyết cùng một trận quyết định thắng thua với quân Minh, mà Xương Giang là cứ điểm quan trọng cuối cùng.
Thành này có 5 vạn quân phòng giữ trong đó có 2000 quân hỏa mai, lương thảo dồi dào thành cao hào sâu nên vây hãm một năm trời chưa hạ được thành.
Nghe tin quân tiếp viện nhà Minh đang tới, Lê Lợi nhanh chống giao nhiệm vụ công thành này được cho Trần Nguyên Hãn đến hỗ trợ Lê Sát và Nguyễn Lý bằng mọi giá phải hạ được thành.Huy động đại quân sử dụng hỏa lực cực mạnh gồm đại pháo, tên lửa, nỏ lớn cùng các khí cụ công thành đồng thời kết hợp đào hầm vào thành. Sau 1 giờ đấu pháo ác liệt quân Lam Sơn đã xông được vào thành chiếm được 1/2. Tướng thủ thành là Lý Nhập 3 lần thúc quân chiếm lại cổng thành đều bị quân Lam Sơn liều chết đẩy lui cho đại quân vào thành. Cuối cùng Lý Nhập thấy không thể giữ thành đành tự sát, quân hàng nhà Minh được tha không giết.
Việc hạ thành Xương Giang trước ngày viện binh tiến sang góp phần đẩy nhanh hơn quá trình tiêu diệt cánh quân viện binh của Liễu Thăng – Thôi Tụ, làm tan rã ý chí chiến đấu của cánh quân viện binh của Mộc Thạnh (đi đường Vân Nam) và ý chí kháng cự của 10 vạn quân Minh của Vương Thông ở thành Đông Quan. Chiến thắng kịp thời ở Xương Giang góp phần đẩy nhanh thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn. Do dân các làng địa phương góp công đánh hạ thành, sau khi lên ngôi, Lê Thái Tổ chia đất trong thành Xương Giang cũ cho 5 làng cày cấy không phải nộp thuế gọi là “điền thành”. Ruộng này gồm 25 héc ta, được dân địa phương duy trì đến tận năm 1955
-CT-

Share This:

Post Tags:

No Comment to " Xương Giang, trận công thành đỉnh cao của Đại Việt "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM