Menu

SÔNG CÀNG SÂU CÀNG TĨNH, NGƯỜI CÀNG HIỂU CÀNG BIẾT KHIÊM NHƯỜNG.Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương cũng giống như nước cạn vậy. Con người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu.
Những người đã từng qua sông cũng biết rằng, trước khi qua sông, người ta thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của con sông. Bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu, thậm chí sâu không thể đo được…
Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Xe ngựa càng trống rỗng thì tiếng động càng lớn. Làm người cũng nên như vậy!
Người có thể dùng tâm thái bình tĩnh, “bình tâm tĩnh khí” để nói chuyện với người khác thì sẽ tránh được việc khắc khẩu, cãi vã giữa đôi bên. Người như vậy cũng sẽ càng học được cách lắng nghe người khác, mà lại không cường điệu, khoa trương chính mình.

Share This:

Post Tags:

No Comment to " SÔNG CÀNG SÂU CÀNG TĨNH, NGƯỜI CÀNG HIỂU CÀNG BIẾT KHIÊM NHƯỜNG. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM