Menu

Gần đây sự ra đi của các nhân vật quan trọng vận mệnh đất nước sẽ ra sao?

Vài thập niên đầu tiên trong thế kỷ 21 đánh dấu sự ra đi của những nhân vật quan trọng từ thế hệ 1975.

Cuộc sống không chỉ bao gồm một thế hệ đứng riêng lẻ mà là một quá trình nối tiếp. Nhân loại vẫn đi trên rất nhiều con đường tổ tiên đã mở, chúng ta vẫn ở trong những ngôi nhà mà cha mẹ, ông bà đã xây.

Ai từng hành quân sẽ hiểu một điều: Chỉ cần người đi sau bám theo bước chân của người đi trước là hàng quân sẽ liên tục, không bị đứt đoạn. Bạn có thể không ngoái nhìn phía sau, nhưng nhất thiết phải bám sát người đi trước. Bạn không phải là trung tâm của hàng quân. Trước mặt bạn có nhiều người và sau lưng cũng thế. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là bám sát người đi trước.

Vì thế, hãy trân trọng những gì thế hệ trước để lại và bước tiếp trên con đường mà tổ tiên người Việt chúng ta đã đi.

- Muitenbac777 - diễn đàn lịch sử việt nam fb

Share This:

Post Tags:

No Comment to " Gần đây sự ra đi của các nhân vật quan trọng vận mệnh đất nước sẽ ra sao? "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM