Menu

Coca-Cola đứng đầu danh sách xả rác thải nhựa

Theo kết quả báo cáo của tổ chức Hòa bình xanh, Coca-Cola đứng đầu danh sách xả rác thải nhựa ra môi trường.


Lượng rác thải mà các sản phẩm của 3 tập đoàn nước giải khát và thực phẩm hàng đầu thế giới là Coca-Cola, PepsiCo và Nestle thải ra môi trường chiếm tới 65% lượng rác thải nhựa trên thế giới.
Đây là kết quả báo cáo của tổ chức bảo vệ thiên nhiên Hòa bình xanh. Đứng đầu danh sách xả rác thải nhựa ra môi trường là Coca-Cola của Mỹ.
Theo tổ chức Hòa bình xanh, rác thải của Tập đoàn Coca-Cola được tìm thấy tại 40 quốc gia. Tiếp đến là PepsiCo - cũng của Mỹ và Nestle đến từ Thụy Sĩ đứng thứ ba. Phần lớn rác thải nhựa đều là nhựa dẻo Polystyrene.
Coca-Cola, PepsiCo và Nestle đã cam kết giải quyết vấn đề này. Coca-Cola và Nestle đưa ra giải pháp tái chế bao bì sản phẩm hoặc tái sử dụng, trong khi PepsiCo lựa chọn chuyển sang sử dụng bao bì có thể tái chế hoặc phân hủy sinh học.

Share This:

No Comment to " Coca-Cola đứng đầu danh sách xả rác thải nhựa "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM