Menu

Kiểm tra website bị sandbox bởi Google online


Dich Vu Seo web: Cách kiểm tra website bị sandbox bởi Google.Đối với Seoer việc google thay đổi thuật toán đã đau đầu, tuy nhiên việc công cụ sandbox khi vì một lý do nào đó mà bạn cần đẩy tiến độ "quá đà" hoặc bị chính đối thủ, do đó bạn cần theo dõi google banned website mình chưa?
Kết quả hình ảnh cho kiem tra sandbox
Dich vu Seo: xin giới thiệu 3 trang web Kiểm tra website bị sandbox bởi Google online:

1. dennisnafisi.com:
http://www.dennisnafisi.com/free-seo-tools/google-blacklist-checker
2. Trang seomastering.com:
http://www.seomastering.com/google-banned.php
3. iwebtool.com
http://www.iwebtool.com/google_banned
VD: ở trang 2:
Nếu web của bạn không bị bị sandbox bởi Google thì có dòng kết quả màu xanh: Not Baned by Google (các trang khác tương tự)
Nếu bị baned thì có dòng màu đỏ "Baned by Google"

Share This:

No Comment to " Kiểm tra website bị sandbox bởi Google online "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM