Menu

Cập nhật mới cho Google Maps - Mã công một cách chia sẻ địa điểm mới
Tìm và chia sẻ địa điểm bằng mã cộng

Mã cộng hoạt động tương tự như địa chỉ đường phố. Khi không có địa chỉ, bạn có thể sử dụng mã cộng để tìm hoặc chia sẻ địa điểm trên Google Maps, chẳng hạn như nhà riêng hoặc doanh nghiệp của mình.
Mã cộng bao gồm: 6 hoặc 7 chữ cái và số  Một thị trấn hoặc thành phố
Sau đây là ví dụ về một mã cộng: X4HM+3C, Cairo, Ai Cập.

Tìm mã cộng cho địa điểm

Mở Google Maps.
Nhấp vào bất kỳ nơi nào trên bản đồ để thả ghim.
Ở phía dưới cùng, hãy nhấp vào hộp thông tin. Ở bên trái, bạn sẽ thấy mã cộng và thông tin khác về địa điểm.

Lưu ý:
  • Mã cộng không hiển thị tại một số quốc gia.
  • Bạn có thể thấy mã cộng không kèm theo thị trấn hoặc thành phố. Thay vào đó, mã vùng sẽ được thêm vào đầu mã cộng, chẳng hạn như 7GXHX4HM+3C.

Tìm địa điểm bằng mã cộng

Để tìm kiếm địa điểm bằng mã cộng, hãy sử dụng mã cộng này như một địa chỉ.
Ở phía trên cùng, hãy nhấn vào hộp tìm kiếm và nhập mã cộng.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng mã cộng kèm theo thị trấn hoặc thành phố như X4HM+3C, Cairo, Ai Cập hoặc kèm theo mã vùng như 7GXHX4HM+3C. Khi ở gần một địa điểm, bạn không cần phải bao gồm mã vùng. 
Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm X4HM+3C.

Share This:

No Comment to " Cập nhật mới cho Google Maps - Mã công một cách chia sẻ địa điểm mới "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM