Cố gắng hết sức rồi CHẾT còn hơn CHẾT vì cố gắng CHƯA ĐỦ!

Website Traffic Bạn có biết khi nào bản thân cố gắng nhất không? Sự cố gắng luôn đến từ nỗi sợ: sợ thi trượt nên cố gắng học bài, sợ không có cái ăn nên cố gắng đi làm kiếm tiền, sợ bị mắng ế nên đi tìm người yêu, sợ chết nên cố đi khám bệnh..
Nhưng sự cố gắng lớn nhất đến khi niềm kiêu hãnh cá nhân bị chà đạp. Nếu có người nói về kì thi áp lực đang đến, bạn vẫn sẽ lo lắng, nhưng rất dễ trì hoãn những nỗ lực bản thân. Nhưng nếu có kẻ chê bạn "đầu đất học dốt" thì cái tôi trong bạn không cho phép kẻ đó đúng! Bạn sẽ làm đủ mọi cách để cứu vớt phẩm giá của mình, để chứng minh kẻ đó sai.
Rộng hơn nữa đó là niềm kiêu hãnh của nhiều cá nhân khi cùng chung một lý tưởng, đó là sức mạnh vô hạn vượt qua giới hạn của con người. Đó là khi người ta sẽ cố gắng dù có phải chết để bảo vệ niềm kiêu hãnh. Vì cố gắng hết sức rồi chết cho lý tưởng còn hơn chết vì cố gắng chưa đủ, không biết mình sống vì điều gì.
Phim tên: Unbroken 2014

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=823114667871983&id=447835178733269

Đăng nhận xét

0 Nhận xét