TỶ LỆ PHÂN BỔ ANCHOR TEXT

Website Traffic
Anchor text, hay link label, link text, hoặc link title, là những ký tự có thể nhìn thấy và những từ này là siêu liên kết (hyperlink) thể hiện khi liên kết tới các văn bản khác hoặc các vị trí khác nhau trên website.
Kết quả hình ảnh cho ANCHOR TEXT
Theo nhận định cá nhân thì để đảm bảo được tính TỰ NHIÊN cũng như AN TOÀN cho SEO thì chúng ta nên làm như tờ rau:
A - ĐỐI VỚI WEBSITE DOMAIN BRAND:
1. Key Brand (thương hiệu): 50%
2. Key Link trần (URL): 10%
3. No anchor text: 10%
4. IMG: 10%
5. Key tự nhiên (read more): 10%
6. Key dài: 8%
7. Key chính xác: 2%.
----------
B - ĐỐI VỚI WEB DOMAIN KEY
1. Key domain (không có http): 30%
2. No anchor text: 20%
3. IMG: 20%
4. Link trần: 10%
5. Key tự nhiên: 10%
6. Key dài: 8%
7. Key chính xác: 2%
-------
C - TỶ LỆ DOF - NOF
1. Dofollow: 20-30%
2. Nofllow: 70-80%
------------
P.s: anh em cho xin thêm ý kiến nhé!.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét