Menu

Chuyển hướng từ http sang https bằng .htaccess cực đơn giản

Hiện nay việc sử dụng (chứng chỉ bảo mật) SSL đang là xu thế bắt buộc đối với các website. Dẫn đến việc cài đặt và cấu hình SSL cho website là việc đầu tiên bắt buộc nên làm với các quản trị website. Trong khi việc cài đặt SSL lên hosting có thể thực hiện đơn giản bằng các hướng dẫn trực quan, hoặc được hỗ trợ của đơn vị bán SSL thì việc cấu hình chuyển hướng site từ http sang https không phải ai cũng biết làm.

Chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS - http sang https
Đa số các website trước đó đều sử dụng  http đơn thuần nên việc chuyển qua https sẽ có chút thay đổi chút ít đến việc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu của Google. nên việc chuyển hướng từ http sang https là điều cần làm ngay khi cài đặt https lên hosting. 
Chú ý: Việc chuyển hướng http sang https bằng file .htaccess chỉ dùng cho webserver Apache thôi nhé hiện tại Apache hỗ trợ file .htaccess còn Nginx thì không các bạn nên kiểm tra hosting của mình trước khi thực hiện nhé.
Dưới đây là hướng dẫn cơ bản việc chuyển hướng từ http sang https trên các hosting Linux sử dụng Webserver là Apache hoặc LiteSpeed:
– Mở file .htaccess bằng trình soạn thảo trên Filemanager của Hosting, hoặc bằng công cụ FTP.
– Chèn đoạn mã bên dưới vào và lưu lại file (chú ý bỏ thẻ nếu trong file đã tồn tại thẻ đang có):
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>
Như vậy là bạn đã cấu hình xong. Website đã được chuyển hướng thành công từ http qua https.
Bước tiếp theo bạn nên khai báo lại trong webmaster Tool để Google đánh giá và lập lại chỉ mục website theo https nhé và điều đó cũng giúp website ổn định và 

Share This:

Post Tags:

No Comment to " Chuyển hướng từ http sang https bằng .htaccess cực đơn giản "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM