Dự thảo có nội dung cho thuê đất 99 năm

Website Traffic GỬI CỘNG ĐỒNG MẠNG
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Vừa qua Chính phủ dự trình Luật phát triển đặc khu, trong dự thảo có nội dung cho thuê đất 99 năm, thấy dư luận và lòng dân không yên, Thủ tướng đã tiếp thu ý kiến, sẽ trình phương án khác theo đúng tâm tư, nguyện vọng nhân dân; song rất nhiều thế lực lợi dụng việc này xuyên tạc, nói xấu chế độ, làm lòng dân lung lay, Tôi mong mọi người bình tĩnh tin vào Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhé, tránh mắc mưu các thế lực thù địch, chống phá, gây mất ổn định đất nước!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét