Đầu năm 2018, ước tính toàn thế giới có 200 triệu tài khoản facebook là clone

Website Traffic
Đầu năm 2018, ước tính toàn thế giới có 200 triệu tài khoản facebook là clone
Khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội cho thấy, các trường hợp phát ngôn gây thù ghét của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam thể hiện tập trung ở việc nói xấu, phỉ báng (61,7%), vu khống, bịa đặt thông tin (46,6%), kỳ thị dân tộc (37%), kỳ thị giới tính (29,3%), kỳ thị khuyết tật (hơn 21,7%), kỳ thị tôn giáo (gần 16%). Số tài khoản clone hay mạo danh thì chưa thể thống kê được.

Đầu năm 2018, ước tính toàn thế giới có 200 triệu tài khoản facebook là clone, 60 triệu tài khoản giả mạo cá nhân hay tổ chức nổi tiếng.
Nguồn FB: Diễn đàn lịch sử Việt nam

Đăng nhận xét

0 Nhận xét