Tâm sự đàn bà

Website Traffic Có chồng từ thuở mười lăm.
Chồng chê tôi nhỏ không nằm cùng tôi
Đến chừng mười chín đôi mươi
Tôi ngủ dưới đất chàng lôi lên giường

Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Thương chồng thì ít Nhớ trai thì nhiều

Đăng nhận xét

0 Nhận xét