Tâm sự đàn bà

0 nhận xét

Có chồng từ thuở mười lăm.
Chồng chê tôi nhỏ không nằm cùng tôi
Đến chừng mười chín đôi mươi
Tôi ngủ dưới đất chàng lôi lên giường

Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Thương chồng thì ít Nhớ trai thì nhiều

Facebook Comments
Blogger Comments
Thucle Blogs - Chia sẻ kiến thức

Copyright © 2016 - Kinh Bắc Web -

Chat Live Facebook