FGiảm giá thiết kế nhận diện thương hiệu tại bắc ninh

10/14/2017

Tâm sự đàn bà

Có chồng từ thuở mười lăm.
Chồng chê tôi nhỏ không nằm cùng tôi
Đến chừng mười chín đôi mươi
Tôi ngủ dưới đất chàng lôi lên giường

Đêm nằm vuốt bụng thở dài
Thương chồng thì ít Nhớ trai thì nhiều
Share: