Menu

Người không có quốc tịch sẽ ra sao?

Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên hợp đồng ngành khoa học ứng dụng tại Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh vừa bị tước quốc tịch Việt Nam.
Người không có quốc tịch sẽ ra sao?
Người không có quốc tịch sẽ ra sao?
Mang 2 quốc tịch Pháp-Việt, Phạm Minh Hoàng gia nhập tổ chức Việt Tân năm 1998 và sinh hoạt tại Chi bộ Paris 3. Năm 2000, thực hiện chỉ đạo của Việt Tân, Hoàng hồi hương để hoạt động. Vào năm 2011, Phạm Minh Hoàng đã bị Tòa án tuyên phạt mức án 3 năm tù cùng 3 năm quản chế tại địa phương về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Tuy nhiên do cũng là công dân Pháp nên án tù được can thiệp để giảm xuống còn 17 tháng. 

Tuy nhiên sau khi ra tù, Hoàng vẫn tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa mở "lớp dạy kỹ năng mềm" nên đã bị công an tạm giữ ngày 20/3/2016. Ngày 17/5/2017, chủ tịch nước ký quyết định tước quốc tịch Việt Nam của Phạm Minh Hoàng. Như vậy, công dân Pháp này có thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam bất cứ lúc nào.

Khi biết tin mình không còn là công dân Việt Nam thì ông này liền tuyên bố bỏ quốc tịch Pháp nhằm gây sức ép với nhà nước. Vì một người không có quốc tịch thường thì sẽ không bị trục xuất khỏi lãnh thổ một quốc gia, do vướng luật nhân đạo quốc tế.

Tuy nhiên quốc tịch Pháp không dễ bỏ, phải làm đơn xin rồi chờ thủ tục này nọ chứ không nói suông được. Nếu quyết định trục xuất khỏi Việt Nam đến trước khi Phạm Minh Hoàng mất quốc tịch Pháp, thì nó vẫn có hiệu lực.

Một người khi rơi vào tình trạng không quốc tịch, sẽ không có quan hệ gắn bó, không có quyền và nghĩa vụ với bất kỳ quốc gia nào, và bị hạn chế rất nhiều quyền lợi nếu đang cư trú tại một lãnh thổ có chủ quyền. Họ chỉ được bảo vệ bởi luật nhân đạo quốc tế mà thôi. Nếu một người không quốc tịch bị trục xuất thì rất ít nơi chịu nhận, trừ khi trên lãnh thổ quốc gia đó đang có trại tỵ nạn do Liên Hiệp Quốc hay chính phủ quản lý.

- Muitenbac777 - Diễn đàn Lịch sử Việt Nam LSVN

Share This:

No Comment to " Người không có quốc tịch sẽ ra sao? "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM