Menu

Tuyển tập các bài hướng dẫn Wordpress Nâng Cao hay


1. Tạo trang đăng nhập WordPress không cần Plugin
2. Tạo trang Đăng ký cho WordPress không cần Plugin
3. Tạo trang đăng bài cho thành viên wordpress không cần plugin
4. Tạo trang quản lý bài viết cho thành viên WordPress
5. Tạo trang chỉnh sửa bài viết WordPress không dùng Plugin
6. Tạo trang Xem và Sửa thông tin thành viên WordPress
7. Hiển thị bài viết mới theo Category trong WordPress
8. Thêm reCAPTCHA vào form đăng nhập đăng ký WordPress
9. Tự tạo tìm kiếm nâng cao cho sản phẩm Woocommerce
10. Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce
11. Hiển thị danh mục sản phẩm theo hình ảnh WooCommerce
12. Tự tạo hiển thị sản phẩm theo danh mục Woocommerce
13. Thiết kế Website đa ngôn ngữ chuyên nghiệp với qTranslate X
14. Tạo khung tìm kiếm chỉ hiển thị ra sản phẩm Woocommerce
15. Các hàm cơ bản của WordPress cho người mới bắt đầu
16. Thêm Upload Avatar cho thành viên WordPress bằng Functions
17. Thêm đuôi .html cho Post và Page WordPress không dùng plugin
18. Hiện danh mục con khi vào danh mục cha trong WordPress
19. Thêm nhóm thành viên WordPress không cần Plugin
20. Bảo vệ WordPress khỏi các truy vấn nguy hiểm
21. Sử dụng WP Query cho file không thuộc thư mục WordPress
22. Thêm giỏ hàng Woocommerce ở vị trí bạn muốn trên wordpress
23. Tạo form liên hệ WordPress đơn giản với Contact Form 7
24. Tạo Slider WordPress chuyên nghiệp với Owl Carouseld
25. Kết nối comment fanpage facebook và bài viết trên website

Share This:

Post Tags:

No Comment to " Tuyển tập các bài hướng dẫn Wordpress Nâng Cao hay "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM