Menu

Hũ rượu dái

Thằng bạn tôi bị tai nạn giao thông dập 1 quả cà (hột dái). Vào bệnh viện, bác sỹ bảo không cứu được, phải cắt bỏ, chuyện sinh lý gần như bình thường không phải lo. Trước khi lên bàn mổ, nó đề đạt với bác sỹ sau khi mổ cắt bỏ xong thì cho nó xin lại quả cà đó về ngâm rượu làm kỷ niệm. Đề xuất được chấp nhận và hiện giờ nó đang có chai diệu ngâm chính quả cà của nó. Nhưng vấn đề là không phải nó ngâm làm kỷ niệm mà là ngâm để uống! Nó bảo, còn 1 quả thì không thể khỏe bằng 2 quả, mà rượu cà (như cà dê chẳng hạn) luôn được coi là bổ dương thì suy ra rượu cà người chắc chắn cũng phải khỏe. Hôm trước sang nhà nó chơi, nó coi tôi là khách quý nên mang ra mời tôi uống. Nói thật, nghĩ đã thấy kinh bỏ mẹ nhưng không muốn phụ lòng hiếu khách của nó nên tôi uống. Nói chung cũng như rượu cà dê thôi nhưng tác dụng thì hơn hẳn, thật. Bình thường tôi chỉ làm 1 nháy buổi đêm nhưng hôm đó, làm 2 nháy luôn, định làm tiếp nháy thứ 3 thì vợ không cho. Giờ tôi đang muốn có hũ rượu như thế nhưng không biết lấy ở đâu, chả nhẽ ...!?

Share This:

No Comment to " Hũ rượu dái "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM