Menu

3 lời khuyên cho việc quản lý nhận xét trên trang web của bạn

Disqus cung cấp một bộ công cụ điều tiết mạnh mẽ để giúp sự tham gia của chất lượng nuôi dưỡng, giữ troll ra, và giúp bạn tiết kiệm thời gian! Bắt đầu cách kiểm duyệt tại từ Moderation Panel và kiểm tra ở 3 mẹo và thủ thuật của chúng tôi:


Thăm Kiểm duyệt của bạn Panel →

Mẹo # 1: Tự động hóa những nỗ lực của bạn.

Spammer và troll không đứng một cơ hội. Tiên tiến phát hiện thư rác cờ thư rác của chúng tôi trong thời gian thực và sử dụng uy tín cung cấp một tín hiệu phức tạp cho việc xác định và ngăn chặn các mối có khả năng. Cấu hình Disqus để thích ứng với đối tượng cụ thể của trang web của bạn với trước kiểm duyệt và lọc từ .

Mẹo # 2: Nhận đóng góp từ cộng đồng của bạn!

Khuyến khích độc giả của bạn gắn cờ nội dung phản cảm cho người điều hành để xem xét. Với các công cụ như chặn , bình luận suy giảm , và báo cáo người sử dụng , chúng tôi đảm bảo lạm dụng và quấy rối không được phép phá vỡ cộng đồng của bạn.

Mẹo # 3: Trung bình trong cách phù hợp nhất cho bạn.

Vừa trực tiếp nhận xét, qua email , hoặc Moderation Panel. Sử dụng siêu cường như tìm kiếm, hành động hàng loạt, các bản ghi lịch sử, bóng cấm, và nhiều hơn nữa để loại bỏ ý kiến mà không thêm giá trị cho cuộc nói chuyện.

Share This:

No Comment to " 3 lời khuyên cho việc quản lý nhận xét trên trang web của bạn "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM