Tạo đường dẫn thân thiện trên wordpress giống blogger SEO 2017

Website Traffic Để tạo đường dẫn thân thiện trên wordpress giống blogger các bạn vào Setting - Permalinks
chọn mục Custom Structure: nhập đoạn dưới đây:
/%year%/%monthnum%/%postname%.html
tạo link wordpress giống blogger tốt cho seo
Trong wordpress hệ thống đã có các hàm cấu hình link thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Khi nhập các biến sau ( nằm trong cặp "%" nhé)
  • % year%: trả về năm - vd:2017
  • %monthnum%: Trả về tháng 1-12
  • %day%: Trả về ngày trong tháng 1-31
  • %postname%: đường dẫn của bài viết
Để cho đường dẫn giống như blogger chỉ gồm: domain.com/năm/tháng/tên bài đăng.html. Nên chúng ta sử dụng cấu trúc link:  /%year%/%monthnum%/%postname%.html
Chúc các bạn thành công nhớ cấu hình chuyển hướng cho tên miền nhé để có thể giữ cho blog của bạn không bị mất top với những từ khoá tiềm năng khi thực hiện SEO blog nhé

Đăng nhận xét

0 Nhận xét