Menu

Cá Sấu rừng Sác "Nỗi khiếp sợ đối với lính Mỹ"

Lý Nhơn của Rừng Sác gắn với các chiến tích oai hùng của các chiến sĩ đặc công Đoàn 10 Rừng Sác thời kháng chiến chống Mỹ.
Cá sấu Rừng Sác đặc biệt rất thích ăn thịt người, vì vốn quen ăn xác chết mỗi khi có đánh trận. Chính vì thế nhiều khi bọn sấu chủ động đi săn người để ăn thịt. Chúng thuộc họ cá sấu hoa cà lớn nhất, có những con sấu khổng lồ to bằng chiếc ghe, dài đến 5-6m. 

Đến SEAL khi được điều đến đây nghe danh còn sợ xanh mặt. Để đáp trả, đặc công rừng Sác ra quân chiến đấu.
Kết quả ngày nay chúng ta chỉ có thể thấy chúng ở vườn thú.

#ComCom*-


Share This:

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM