Menu

Làm thế nào để Nhập BIOS trong Windows 10 - ThinkPad, ThinkCentre

Đây là hướng dẫn chung về Làm thế nào để nhập thiết lập BIOS trong Windows 10. Các triệu chứng trên được liên kết với, nhưng không giới hạn, các hệ thống sau:
  1. ThinkPad, ThinkCentre
  2. Hệ thống bị ảnh hưởng (các loại máy, các loại mô hình)
  3. Tất cả các Các hệ điều hành 
  4. Microosft Windows 10

Có hai cách để vào BIOS trên hệ thống của bạn. Bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp được liệt kê dưới đây để vào BIOS setup.

Phương pháp 1:

Bấm và giữ nút Power cho vài giây để tắt hệ thống của bạn hoàn toàn.
Điện trên hệ thống của bạn. Nhấn Enter nút ngay lập tức như Lenovo Thinkpad hoặc / ThinkCentre biểu tượng xuất hiện
Nhấn F1 để nhập vào BIOS Setup

Phương pháp 2:

Nhấp vào trình đơn Start và chọn Settings.
Nhấn vào Update & an ninh -> Phục hồi

Di chuyển đến phía dưới và click vào Advanced Startup -> Restart Now
Click vào Troubleshoot
Chọn tùy chọn nâng cao.
Click vào UEFI Firmware Cài đặt
Click vào Khởi động lại

Share This:

No Comment to " Làm thế nào để Nhập BIOS trong Windows 10 - ThinkPad, ThinkCentre "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM