Menu

Giới thiệu về nút NOVO (Novo Botton) - máy tính xách tay Idea

Bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi sau đây: nút NOVO, nó nằm ở đâu, những gì bạn có thể làm với nó là gì. Bạn có thể sử dụng đầu nhọn của một kẹp giấy không gấp (hoặc đối tượng tương tự mà không có một đầu nhọn) để ấn nhẹ vào nút Novo.
Các thương hiệu bị ảnh hưởng: Tất cả Máy tính xách tay Idea

Nút NOVO là gì?

Các nút NOVO đi kèm với phần mềm phục hồi Lenovo Onekey. Nó cho phép bạn nhập Lenovo thu hồi onekey nếu máy tính không khởi động được bình thường. Dưới "NOVO nút Menu", bạn được cung cấp để thực hiện phục hồi hệ thống, vào BIOS hoặc cấu hình trình đơn khởi động. Các nút menu sẽ khác nhau dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau, bạn có thể chuyển sang các bản chụp sau đây để biết chi tiết.
Hình 1

Nơi mà tôi có thể tìm thấy nút NOVO trên máy tính của tôi?

Thông thường các nút Novo nằm ở góc trên bên trái của Top lân cận nút Power (xem Hình 2). Trên một số mô hình, nó sẽ nằm ở phía bên phải hoặc bên trái của máy tính xách tay. Để tìm hiểu thêm làm thế nào để tìm thấy nút novo .
Lưu ý:
Các Novo nút có thể được đặt ở vị trí khác nhau trên các mô hình khác nhau. Nếu bạn không thể tìm thấy các nút sau những con số trên, xin vui lòng chuyển đến Hướng dẫn sử dụng để tham khảo chi tiết. Xin vui lòng đến lenovo trang web hỗ trợ chính thức , tìm kiếm để tìm ra hướng dẫn sử dụng của mô hình của bạn.

Những gì tôi có thể làm với nút NOVO?

Trong Windows, nhấn Novo nút hoặc nhấp đúp vào biểu tượng OneKey Recovery, bạn có thể bắt đầu Lenovo OneKey Recovery. Nếu Windows không thể khởi động, bạn nhấn Novo nút trong đóng cửa nhà, bạn có thể đi về với " System Recovery " hoặc " Một chính phục hồi ". Bạn cũng có thể thực hiện khởi động bình thường, vào BIOS hoặc cấu hình trình đơn khởi động. Các nút menu sẽ khác nhau dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Hình 2
Để tìm hiểu thêm về Lenovo OneKey Recovery, bạn có thể chuyển đến:
Lenovo OneKey Rescue System 7.0 mô tả chức năng
Giới thiệu về Lenovo OneKey Phục hồi 8,0 cho Máy tính xách tay
Nếu máy tính của bạn là Lenovo All-in-one máy, nó có thể không đi kèm với nút NOVO. Để chạy Lenovo Onekey phục hồi, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn:
  1. Bấm liên tục và thả phím F2 sau khi bật máy tính cho đến khi nhập Lenovo Rescue System, sau đó chọn Phục hồi OneKey.
  2. Phần mềm khôi phục hệ thống trong mô-đun của Windows

Share This:

No Comment to " Giới thiệu về nút NOVO (Novo Botton) - máy tính xách tay Idea "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM