Hướng dẫn kích hoạt các nút soạn thảo bị ẩn trong Wordpress

0 nhận xét

Khi cài mới WordPress, trong phần soạn thảo mặc định sẽ không có những công cụ như chỉnh font, size, căn đều hai bên.. hơi bất tiện nếu ta muốn trình bày nội dung theo ý mình. Không cần sử dụng plugin (Advanced TinyMCE), chỉ cần chèn đoạn này vào file functions.php trong theme:Hướng dẫn kích hoạt các nút soạn thảo bị ẩn.


function ilc_mce_buttons($buttons){
  array_push($buttons,
     "backcolor",
     "anchor",
     "hr",
     "sub",
     "sup",
     "fontselect",
     "fontsizeselect",
     "styleselect",
     "cleanup"
);
  return $buttons;
}
add_filter("mce_buttons", "ilc_mce_buttons");

Lưu ý chèn trước ?>  nhé. Ảnh sau khi chèn, WP 4.7

Facebook Comments
Blogger Comments
Thucle Blogs - Chia sẻ kiến thức

Copyright © 2016 - Kinh Bắc Web -