Menu

Bên Mỹ có bao nhiêu cái "chánh phủ" người Việt?


Bên Mỹ có bao nhiêu cái "chánh phủ" người Việt, được admin trang Diễn đàn Lịch Sử Việt Nam ngồi liệt kê ra:

1. Chánh Phủ Quốc Gia Lâm Thời (CPQGVNLT), "thủ tướng" Đào Minh Quân. (tự xưng hậu duệ đức thánh Trần Hưng Đạo, có tên trong sấm ký thiên thư abc, vân vân và vân vân)

2. Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do (CPCMVNTD), "chủ tịch" Nguyễn Hữu Chánh. Năm 2005 tự tuyên bố có 3 triệu thành viên và 17.000 "kháng chiến quân" ở biên thùy quốc nội. Năm 2008 đổi tên thành "Liên Minh Dân tộc".

3. Chính phủ VNCH của Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Văn Chức, Lý Tòng Bá, Hồ Văn Sinh. "Chính phủ" này chỉ có một việc là thi thoảng lại họp báo đòi thi hành......hiệp Định Paris 1973.

4. Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH lập tháng 10 năm 2012, "chủ tịch" Nguyễn Ngọc Bích. Chính phủ này hình thành từ cái gọi là "Hội nghị Diên Hồng hải ngoại", với gần 300 cụ được con cháu đẩy xe lăn, dắt hay chống gậy đến tham dự.

5. Chính Phủ Lâm Thời VNCH, "quốc trưởng" Trần Dần. Tự xưng là "Nhà Tiên Tri Vũ Trụ", "Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kỳ".......

6. Chính Phủ VNCH Lưu Vong, "tổng thống" Nguyễn Thế Quang, mới thành lập năm nay. "Tổng thống" có tên trong hồ sơ theo dõi của cảnh sát Los Angeles nhờ 1 tiền án quấy rối tình dục. Tháng 10 rồi còn thấy "tổng thống" đăng tin tuyển "bộ trưởng" do khuyết nhiều chỗ quá. 

Vì nhiều "chính phủ" như vậy nên điều tất yếu sẽ xảy ra là....nội chiến. Mới đây, "thủ tướng" Đào Minh Quân, sau khi dẹp yên cuộc "đảo chính" của đám tướng tá bất trung, đã chính thức tuyên chiến và ra lệnh bắt giữ "quốc trưởng" Trần Dần và "tổng thống" Nguyễn Thế Quang.
Còn các tổ chức khác, không dám xưng là "chính phủ" thì đếm sơ ra gần 2 tá, để hôm nào rảnh viết tiếp :)
bên Mỹ có bao nhiêu cái "chánh phủ" người Việt
"Chánh phủ" Người Việt ở Mỹ

Ảnh là 4 cụ U70-U90: Ðại Tá Vũ Văn Lộc – Ðô đốc Trần Văn Chơn, Ðại tướng Trần Thiện Khiêm, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, trong "Ðại hội Bất thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH" năm 2010 ở California.
Nguồn: Diễn đàn Lịch Sử Việt Nam 

Share This:

No Comment to " Bên Mỹ có bao nhiêu cái "chánh phủ" người Việt? "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM