Themes blogger ICS Responsive fix mod hotrofm

Website Traffic
Themes blogger ICS fix mod hotrofm mình thấy khá ổn vì mình đã loại bỏ gần như hết ảnh chỉ dùng thuộc tính mã màu. Hơn nữa mình đã dùng nó seo 1 số dự án và đã có nhiều top. AE mang về dùng thử có lỗi gì bảo mình fix nhé. cảm ơn ae :) và đây là demo của em nó


Code:
https://www.dropbox.com/sh/cxq9phy320qizau/AACCFZUFQSbrO9pNkcejHLela?dl=0
Hướng dẫn sử dụng themes tin tức ICS
Để hiện slide ở trang chủ các bạn tìm đoạn code sau
Code:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
FeaturedPostSide({
  blogURL: "http://demohotrofm.blogspot.com/",
  MaxPost: 5,
  idcontaint: "#featuredpostside",
  ImageSize: 300,
  interval: 5000,
  autoplay: true,
  tagName: false
});
//]]>
</script>

Thay link http://demohotrofm.blogspot.com/ thành blog của các bạn.
Tiếp đến là hiện bài viết của chuyên mục ra trang chủ
ví dụ chuyên mục của bạn là Facebook url sẽ là:
Code:

http://demohotrofm.blogspot.com/search/label/Facebook
Các bạn tìm các dòng tương tự sau
Code:
document.write("<script  src="/feeds/posts/default/-/Facebook?max-results="+numposts1anhto5anhnho+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts1bv"><\/script>");
Thay label Facebook bằng label của bạn vào đoạn js ở trên. thế là xong

Đăng nhận xét

0 Nhận xét