Tổng hợp các phím tắt khi lướt Facebook

Phím tắt Facebook
------------------------
j , k — Cuộn giữa các tin trong Bảng tin
p — Đăng trạng thái mới
l — Thích hoặc bỏ thích tin đã chọn
c — Bình luận về tin đã chọn
s — Chia sẻ tin đã chọn
o — Mở tệp đính kèm của tin đã chọn
enter — Xem thêm nội dung của tin đã chọn
/ — Tìm kiếm
q — Tìm kiếm liên hệ trò chuyện
? — Hiển thị hộp thoại trợ giúp này
Ctrl + Alt + 0 — Trợ giúp
Ctrl + Alt + 1 — Trang chủ
Ctrl + Alt + 2 — Dòng thời gian
Ctrl + Alt + 3 — Bạn bè
Ctrl + Alt + 4 — Hộp thư
Ctrl + Alt + 5 — Thông báo
Ctrl + Alt + 6 — Cài đặt
Ctrl + Alt + 7 — Nhật ký Hoạt động
Ctrl + Alt + 8 — Giới thiệu
Ctrl + Alt + 9 — Điều khoản
Ctrl + Alt + m — Tin nhắn mới

Đăng nhận xét

0 Nhận xét