Nút tích xanh, tích xám cho page facebook

Một số trang và hồ sơ đã được xác nhận qua Facebook để cho mọi người biết rằng họ đang xác thực. Nếu bạn nhìn thấy một huy hiệu màu xanh trên một trang hoặc hồ sơ, nó có nghĩa là Facebook đã xác nhận rằng đây là trang xác thực hoặc hồ sơ cho con số công cộng này, công ty truyền thông hoặc thương hiệu. Nếu bạn nhìn thấy một huy hiệu màu xám  trên một trang, nó có nghĩa là Facebook đã xác nhận rằng đây là một trang đích thực cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét