AI MỚI LÀ KẺ NGU?

Website Traffic Thầy giáo nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi ông hỏi nhóm bạn lý do.
- Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng 5 nghìn và đồng 10 nghìn, thì nó sẽ chọn đồng 5 nghìn, vì nó nghĩ đồng 5 nghìn có kích thước to hơn thì là tốt hơn.
- Đây, thầy nhìn nhé - Một bạn trong nhóm giơ 2 đồng tiền và cho cậu kia chọn.
Và cậu vẫn chọn đồng 5 nghìn như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:
- Sao em lại chọn 5 nghìn mà không chọn 10 nghìn?
- Thầy nhìn này, đồng 5 nghìn to hơn mà.
Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại:
- Chẳng nhẽ em không thể hiểu được đồng 5 nghìn chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 nghìn thì em có thể mua được nhiều thứ hơn?
- Nếu em lấy 10 nghìn thì lần sau bọn nó sẽ không cho em tiền nữa... - Cậu bé trả lời.
Người ta thường nói: "Ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không phải sợ, đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu". Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn. Bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngốc nghếch như bạn nghĩ...
Sưu tầm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét