Tổng hợp các bài ca dao tục ngữ câu đố hay Việt Nam

Website Traffic
Kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam
Kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam
Trời mưa trời gió đùng đùng. 
Bố con ông Nùng đi gánh phân trâu. 
Đem về trồng bí trồng bầu. 
Trồng ngô, trồng lúa, trồng rau, trồng cà

Tháng giêng ăn Tết ở nhà

Tháng giêng ăn Tết ở nhà, 
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. 
Tháng tư đong đậu nấu chè, 
Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. 
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm, 
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân. 
Tháng tám chơi đèn kéo quân, 
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng. 
Tháng mười buôn thóc bán bông, 
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.
-------------------------------------------------
“Hòn gì bằng đất nặn ra,
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày
Khi ra má đỏ hây hây
Mình vuông chăn chắn, đem xây cửa nhà?"

Đố bạn, đây là con gì?

"Đầu như khóm trúc
Lưng uốn khúc rồng
Sinh thì bạch
Tử thì hồng
Xuân hạ thu đông
Bốn mùa có cả."

Đây là cái gì?

Vừa bằng cái nong , cả làng đong chẳng hết.

Đây là gì?

"Xung quanh là nước mênh mông,
Tự nhiên ở giữa nhô lên một hòn;
Dạng hình giống núi giống non,
Không ngọn, non núi đố hòn gì đây?
Update........Đăng nhận xét

0 Nhận xét