Sử dụng ký pháp BEM cho CSS Một phương pháp đặt tên class mới cho Front End

Website Traffic
Sử dụng ký pháp BEM cho CSS
Sử dụng ký pháp BEM cho CSS

Ký pháp BEM là gì

BEM viết tắt của Blocks, Elements, Modifiers, là một phương pháp đặt tên class cho HTML và CSS. Được phát triển tại Yandex giúp lập trình viên hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa HTML và CSS trong dự án front end.
Ví dụ sau đây sẽ minh hoạ cách sử dụng ký pháp BEM:
/* Một Block (khối) độc lập */
.btn {}
/* Element (phần tử) con, phụ thuộc vào Block ở trên */
.btn__price {} .btn--orange {}
/* Modifier (bộ điều chỉnh) thay đổi trạng thái của Block */
 .btn--big {}
Với cách đặt tên class này, ta có Block sẽ đại diện cho một component, và trong ví dụ ở đây, là một button .btn. Block cũng sẽ đóng vai trò là một parent mà trong nó sẽ có một hoặc nhiều hơn Element con liên quan. Tên class cho Element và mối quan hệ của nó với Block sẽ được diễn tả bằng tên của Block, tiếp theo là hai gạch dưới, và cuối cùng là tên của Element .btn__price. Thành phần thứ ba của BEM là các Modifier mà chúng sẽ giúp điều chỉnh các trạng thái hoặc phái sinh khác của Block / Element. Tên của Modifier sẽ được nối với tên Block / Element phía trước bởi 02 gạch ngang .btn--orange.Trong HTML, ký pháp BEM sẽ được dùng như sau:
<a class="btn btn--big btn--orange" href="http://int3ractive.com">
<span class="btn__price">$9.99</span>
<span class="btn__text">Subscribe</span>
</a>
Ấn tượng đầu tiên với bạn có thể là tên class quá xấu và mất thời gian hơn so với việc tạo riêng một class mới cho một kiểu button mới. Tuy nhiên, ký pháp BEM sẽ mang lại nhiều lợi ích mà tôi sẽ phân tích tiếp theo sau đây:

Tại sao sử dụng ký pháp BEM

Trước tiên, ký pháp BEM giúp người mới tham gia dự án dễ dàng phát hiện ra các trạng thái và các đối tượng con của một component đã được viết sẵn. Điều này giúp tránh cho họ phải viết lại những kiểu CSS đã có sẵn và hạn chế việc viết thừa code hoặc trùng kiểu CSS, điều mà rất hay xảy ra trong dự án lớn có nhiều người tham gia.
Thứ hai, chỉ cần đọc HTML, bạn vẫn có thể nhanh chóng nắm được các thành phần phụ thuộc lẫn nhau. Trong ví dụ trên, bạn dễ dàng nhìn thấy .btn__price phụ thuộc vào .btn mặc dù bạn chưa biết vai trò cụ thể của nó ngay lập tức.
Thứ ba, với ký pháp BEM, mọi định nghĩa chỉ có một cấp class và không lồng cấp. Điều này giúp cho độ ưu tiên (specificity) chung của hệ thống CSS thấp. Đây là một lợi thế vì sau này bạn không phải “chiến đấu” với specificity của những thuộc tính đã có sẵn (VD: siêu lồng cấp .a .b .c .d .e {...}) cũng như vận dụng những kỹ thuật không hay để thay thế được style (chẳng hạn !important hay inline CSS).Quy luật thác nước cascading của CSS là con dao hai lưỡi: nó giúp dễ dàng định nghĩa những thuộc tính và kiểu chung trên những selector tổng quát mà không cần phải khai báo lặp lại trên từng phần tử, nhưng nếu không nắm được tầm ảnh hưởng, lập trình viên CSS rất dễ gây ra những tác động phụ đến các đối tượng không liên quan khi chỉnh sửa trên những class có sẵn hoặc thậm chí viết mới. Với ký pháp BEM, lập trình viên sẽ tự tin hơn khi bắt tay chỉnh sửa hoặc viết thêm style vì đã biết rõ tầm ảnh hưởng của selector mà mình đang viết ra. 
Sưu tầm

Đăng nhận xét

0 Nhận xét