[GIVEWAY] THAY ÁO MỚI TẶNG TEMPLATE BCHIASE.COM

Website Traffic Chào mừng các bạn đã quay lại với Blog Chiase (bchiase.com). 
Template bchiase.com
Template bchiase.com
Với thời gian hoạt động chưa lâu dấu ấn trong lòng bạn đọc chưa sâu sắc.
Tuy nhiên với đam mê học hỏi và chia sẻ Blog Chiase đã không ngừng cập nhật và thay đổi. Đây là lần thứ Blog thay đổi áo mới cũng chưa tự mình tạo ra một template riêng cho Blog xong cũng đã lựa chọn được một số template blogger được các trang chia sẻ template nổi tiếng tạo ra. Đó cũng là những nơi giúp tôi học hỏi được nhiều kiến thức cũng như các bạn đây cũng là những người tôi cần học hỏi nhiều.
Template bchiase.com -1
Bchiase.com
Để tri ân cũng như thỏa mãn niềm đam mê và mong muốn được sẻ chia điều tốt đẹp nhất đến các bạn . Hôm nay tôi xin được chia sẻ mẫu template bchiase tôi dùng và đã được tối ưu tốt nhất. Hy vọng nó giúp ích cho các bạn.
Các bạn có thể tải về theo link dưới đây:
Các bạn thêm tiện ích bài viết ngẫu nhiên sử dụng code dưới đây chèn vào tiện ích HTML/JAVASCRIPT nhé
<style type='text/css'>
#random-posts{width:100%;background:none;}
#random-posts ul {margin: 0 auto!important;  padding: 0 !important;text-align:center  }
#random-posts ul li {background:none ;list-style-type: none;margin:0;padding:0 !important}
#random-posts li{float:left;list-style:none;border:none;width:80px;height:80px;overflow:hidden;margin-right:4px !important;margin-top:4px !important}
#random-posts img{float:left;width:100%;height:100%;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;;border:none;outline:0;position:static;transition:all .8s ease-out;}
#random-posts img:hover {-webkit-transform:scale(1.3);-ms-transform:scale(1.3);-o-transform:scale(1.3);transform:scale(1.3);}
</style>
    <div id="random-posts">
    <ul>
    <script type='text/javaScript'>
    var rdp_numposts=9;
    var rdp_snippet_length=0;
    var rdp_info='no';
    var rdp_comment='Comment';
    var rdp_disable='';
    var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
    </script>
    <script type='text/javaScript'>
    function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_posttitle+'"><img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'" title="'+rdp_posttitle+'" height="80" width="80"/></a>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
    </script>
    </ul>
    </div>

Chúc các bạn thành công và vui vẻ tại blog của mình nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét