7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng

Website Traffic
Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng.
7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh
Cách nhìn người của Gia Cát Lượng thật sự không thể sai vào đâu được. Thuật xem tướng không chỉ coi được nhân diện mà còn coi được tính cách, tài năng, đạo đức. Một anh hùng là phải có đủ “tài, đức, trí, dũng, chính, tín”.
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” nếu gặp một người nếu nhìn bên ngoài chỉ có thể hiểu được một phần tính cách, tâm đức, tài năng và trí tuệ của người đó nhưng chỉ biết được một phần tính cách mà không biết được trí tuệ thực sự của người đó.
Gia cát lượng ông nhận xét về tính cách con người như sau:
Tính người thật khó hiểu, dung mạo bất nhất, hành động trăm ngàn lối. Kẻ trông hiền lành nhu thuận mà vô đạo, kẻ bề ngoài cung kính mà trong lòng trí trá vô lễ. Kẻ trông rất hùng dũng nhưng lại nhát sợ. Kẻ có vẻ thật tận lực mà rất bất trung”. Vì vậy, để giúp các bậc “Tri nhân” (hiểu người) ông có cho ra bộ sách “Tướng Uyên” của mình trong đó ông đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người khác như sau: 
  • Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.
  • Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết “biến thái”.
  • Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.
  • Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét “đức dũng”.
  • Cho họ uống rượu say để dò “tâm tính”.
  • Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.
  • Hẹn công việc với họ để đo “chữ tín
Chỉ với một số phép thử của mình mà có thể giúp cho một đất nước thịnh hưng, còn bạn thì sao? Hãy cho Bchiase.com biết suy nghĩ của bạn nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét