Tích hợp AncPlayer Media vào Template phim Blogspot

Website Traffic
Tích hợp AncPlayer Media vào Blogspot rất đơn giản nhưng nó sẽ hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu chưa am hiểu templates do blogspot có rất nhiều thẻ id giống nhau. Nó sẽ hiện thị tùy thuộc vào thẻ điều kiện trước nó.
Trước tiên bạn nên Backup templates của bạn trước rồi tiếp tục.
Các bạn thay link js tương ứng để được kiểu hiện thị theo ý thích

Dùng công cụ soạn thảo mở template của bạn ra và bắt đầu chỉnh sửa:
Tìm <data:post.body/> sửa thành:
<div id="anc_pl"></div> <!-- Hiện thị player -->
<div id="anc_tp"></div> <!-- Hiện thị server phim -->
<div id="anc_data"><data:post.body/></div> <!-- Noi dung bài viết trang item -->
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
// AncPlayer.Com - Plugins hỗ trợ player video Blogspot và Wordpress
// Hiện Player có gắn ADS ở top hoặc bottom để duy trì VPS và Gkplugins
// Truy cập http://www.ancplayer.com để được hướng dẫn viết mã hóa link
// Để thêm Server thuộc hệ thống GKplguisn các bạn thêm link ở list_sv và tên hiện thị ở ten_sv
// var img_player = document.querySelectorAll('#anc_data img')[0].src

var ancplayer = {
load:{
'width' : '100%',
'height' : '420px',
'player' : 'http://svvn.ancplayer.com/player.swf',
'proxy' : 'http://svvn.ancplayer.com/gkplugins/proxy.swf',
'skin' : 'http://svvn.ancplayer.com/skin/skewd/skewd.xml',
'getlink' : 'http://svvn.ancplayer.com/get', // Link get Player Mobile: Picasa, Zing, NCT, Plus, Xvideos
'imgload' : 'http://2.bp.blogspot.com/-xSJ6NTY6g6s/VR6lzysyZpI/AAAAAAAAABk/THulVm2hE_4/s1600/ancplayer.png', // Autoload image num 1 change: "+img_player+"
'autoplay' : 'true', // true or false
'embedplay' : '1', // 1 or 0 // 1 = autoplay
'site' : 'AncPlayer.com'
},sv:{
'list_sv': 'youtube.com,anc.you,anc.yl,anc.mp4,anc.flv,picasaweb.google.com,anc.ps,anc.tm,plus.google.com,docs.google.com,drive.google.com,tv.zing.vn/video,tv.zing.vn/embed/video,tv.zing.vn/html5/video,tv.zing.vn/html5/movie,nhaccuatui.com,dailymotion.com,xvideos.com,goo.gl,clip.vn,fptplay.net,googlevideo.com,zippyshare.com,videobam.com,meme.vn,novamov.com,24video.net,movshare.net,veoh.com,blip.tv,sendspace.com,speedyshare.com,tunescoop.com,viddler.com,vimeo.com,vidxden.com,xhamster.com,truongxua.vn',
'ten_sv': 'Youtube: ,VIP: ,Gdata: ,Sever Mp4: ,Sever Flv: ,Picasa: ,Picasa2: ,Picasa3: ,Plus: ,Docs: ,Drive: ,Zing: ,Zing 2: ,Zing MB: ,Zing EP: ,NCT: ,Daily: ,Xvideos: ,Goo: ,Clip: ,Fptplay: ,Google: ,Zippy: ,Videobam: ,Meme: ,Novamov: ,24Video: ,Movshare: ,Veoh: ,Bliptv: ,Sendspace: ,Speedyshare: ,Tunescoop: ,Viddler: ,Vimeo: ,Vidxden: ,Xhamster: ,Truongxua: ',
'acolor': '#fff',
'bgcolor': '#0295F6',
'svcolor': '#0095B3'
}}
//]]></script>
<script src='http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-pc-bot-53.js' type='text/javascript'></script>
<link href='http://vjs.zencdn.net/4.12/video-js.css' media='screen' rel='stylesheet'/>
<script src='http://vjs.zencdn.net/4.12/video.js' type='text/javascript'></script>
<!--
ADS PC TOP: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-pc-top-53.js
ADS pc BOTTOM: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-pc-bot-53.js
ADS MOBILE TOP: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-mb-top-53.js
ADS MOBILE BOTTOM: http://svvn.ancplayer.com/ancplayer/ads-mb-bot-53.js
-->
Tiếp theo thêm CSS để hiện thi server:
id{font-size:0px;display:none;width:0;height:0;}
#list_tap{display:inline-block;line-height:16px;width:auto;padding:0 7px;}
#list_tap ul{list-style:none;margin:0;padding:0;clear:both;}
#list_tap ul li{float:left;margin-right:10px;font-weight:700;font-size:12px;text-align:left;}
#list_tap ul li.sev{color:#702526;background:url(http://3.bp.blogspot.com/-iy4-GBSe6Yg/U48Fzxa1RmI/AAAAAAAAQr8/pngFU0ajvxk/s1600/server.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;display:inline-block;float:left;height:16px;margin-right:5px;margin-top:4px;padding-left:23px;}
#list_tap ul li.ep a.a_tap,#list_tap ul li.ep a.a_tap:hover,#list_tap ul li.ep a.active{background:none repeat scroll 0 0 #151515;color:#F9F9F9;display:inline-block;min-width:20px;-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;text-align:center;margin:2px 0;padding:2px 3px;text-decoration:none}
#anc_tp {background:#FAFAFA;border:1px solid #0095B3;border-radius:5px;padding:5px 0;overflow:hidden;position:relative;width:99%;float:left;}
#logoplayer {background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xSJ6NTY6g6s/VR6lzysyZpI/AAAAAAAAABk/THulVm2hE_4/s1600/ancplayer.png) no-repeat;float:right;display:inline-block;position:absolute;width:220px;height:60px;filter:alpha(opacity=45);opacity:.45;}opacity:.45;}
Xong, các bạn lưu template của mình lại
Tác dụng của các thẻ ID:
- <div id="anc_pl"></div> : vị trí hiện khung player
- <div id="anc_tp"></div> : vị trí hiện khung server
- <div id="anc_data"><data.post:body/></div> : get link phim từ bài viết

Chú ý <data.post:body/> là id hiện nội dung của bài viết trong blogspot có rất nhiều vì vậy bạn cần phân biệt <data.post:body/> đó là của trang bài viết thường nằm trong thẻ điều kiện <b:includable id='post' var='post'>
Nếu chưa hiểu có thể download 1 số template phim tại blog mình để tham khảo

13/04/2015: Update ver 5.2 hỗ trợ link gốc google, tăng tốc độ load. Các bạn thay toàn bộ code để update
17/04/2015: Update ver 5.3 Fix link album picasa, zing pc. Khi post link nào có ký tự & hãy thay tất cả = * thì player mới chạy được nhé
Nguồn:http://www.ancplayer.com/2015/04/huong-dan-tich-hop-ancplayer-media-cho-blogspot.html

Đăng nhận xét

0 Nhận xét