Menu

Hướng dẫn transfer tên miền và một số điều cần lưu ý

Thucle Blog's xin chia sẻ những thông tin cần thiết liên quan đến việc Transfer Tên miền:

1. Transfer tên miền là gì?

Transfer tên miền là quá trình chuyển 1 hay nhiều tên miền từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác. Khi transfer, Quý khách chỉ phải trả phí cho nhà cung cấp mới và việc này đồng nghĩa với việc gia hạn thêm thời gian sử dụng cho tên miền đó.
Hướng dẫn transfer tên miền và một số điều cần lưu ý
Hướng dẫn transfer tên miền và một số điều cần lưu ý

2. Yêu cầu và thông tin cần có cho việc transfer gồm những gì?

Từ thời điểm bạn đăng ký tên miền (hay lần transfer gần nhất) đến lúc muốn chuyển nhà cung cấp khác phải trên 60 ngày.
Liên hệ với nhà cung cấp cũ để lấy Authorization Key (hay còn gọi là Auth code)
Tên miền đang ở trạng thái “Active

3. Sau khi đã đủ các yếu tố trên, bước tiếp theo là gì?

Chọn nhà cung cấp mới. Điền thông tin cá nhân, nhập tên miền cần transfer và Authorization Key.
Thanh toán phí gia hạn thêm 1 năm và xác nhận việc transfer qua email.
Vui lòng chờ đến khi quá trình transfer hoàn thành.

LƯU Ý: Việc chọn nhà cung cấp mới cũng là 1 yếu tố quan trọng khi transfer vì điều này liên quan đến việc support hệ thống của bạn sau này.

Share This:

No Comment to " Hướng dẫn transfer tên miền và một số điều cần lưu ý "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM