Hướng dẫn tạo popup LikeBox Facebook cho blogger

Website Traffic
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ Làm thế nào để Thêm PopUp Facebook Like Box trong Blogger. Hướng dẫn của tiện ích này đã được rất nhiều chia sẻ trên blog khác, nhưng ở đây tôi sẽ cố gắng hướng dẫn bạn một cách đơn giản nhất.
Hướng dẫn tạo popup LikeBox Facebook cho blogger
Hướng dẫn tạo popup LikeBox Facebook cho blogger
Để tăng số lượng khách đến các trang Facebook, bạn muốn tăng lượng truy cập trang Facebook để có được nhiều lượng người dùng truy cập vào blog của bạn. Và không nghi ngờ gì nữa, bằng cách thêm một popup likebox facebook vào blogger này là một trong những cách tốt nhất để cải thiện lượng fan hâm mộ của trang facebook.

Hãy làm theo các bước đơn giản dưới đây:
Ở đây, bạn của tôi chỉ đơn giản là cần phải thêm mã dưới đây vào blogger widget.
Tới trang quản trị blogger - Bố cục. Nhấn vào đây để thêm các tiện ích sau đó nhấp vào HTML / JavaScript. Sao chép và áp dụng tất cả các mã dưới đây vào nó.
Thêm chú thích
<style scoped='' type='text/css'> 
#fb-fanbox {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;-webkit-transform:translateZ(0);}
#fb-boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
#fb-boxview {background:#fff;border:8px solid #03a9f4;width:340px;height:230px;position:absolute;top:33%;left:37%;border-radius:3px;}
#fb-closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px;z-index:2;}
#fb-closebox:before {content:"CLOSE";padding:5px 8px;background:#03a9f4;color:#fff;font-weight:normal;font-size:10px;font-family:inherit;}
#fb-boxlink,#fb-boxlink a.visited,#fb-boxlink a,#fb-boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie = function (key, value, options) {
// Pengaturan cookie
if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
options = jQuery.extend({}, options);
if (value === null || value === undefined) {
options.expires = -1;
}
if (typeof options.expires === 'number') {
var days = options.expires, t = options.expires = new Date();
t.setDate(t.getDate() + days);
}
value = String(value);
return (document.cookie = [
encodeURIComponent(key), '=',
options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
options.path ? '; path=' + options.path : '',
options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
options.secure ? '; secure' : ''
].join(''));
}
// Dapatkan cookie
options = value || {};
var result, decode = options.raw ? function (s) { return s; } : decodeURIComponent;
return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null;
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
if($.cookie('popup_facebook_box') != 'yes'){
$('#fb-fanbox').delay(3000).fadeIn('fast');
$('#fb-closebox, #fb-boxclose').click(function(){
$('#fb-fanbox').stop().fadeOut('fast');
});
}
$.cookie('popup_facebook_box', 'yes', { path: '/', expires: 7 });
});
</script>
<div id='fb-fanbox'>
<div id='fb-boxclose'>
</div>
<div id='fb-boxview'>
<div id='fb-closebox'>
</div>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' src='//www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=https://www.facebook.com/SunShiune.Angle&width=402&height=255&colorscheme=light&show_faces=true&show_border=false&stream=false&header=false'
style='border:none;overflow:hidden;width:339px;height:200px;'></iframe>
</div>
</div>
Sau khi thêm các bạn lưu lại cài đặt: 
Thay url với url https://www.facebook.com/SunShiune.Angle trang facebook này bằng trang của bạn. Nếu bạn muốn đưa lên một cửa sổ popup như hộp này mỗi khi trang web được mở, bạn hãy xóa đoạn mã $.cookie('popup_facebook_box', 'yes', { path: '/', expires: 7 }); trong đoạn mã trên và vô hiệu hóa cookie : false trong kịch bản dưới đây (nếu được cài đặt trên các template)
<div id='fb-root'/>
<script>
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : 'KODE-APLIKASI',
status : true, // check login status
cookie : false, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
</script>
Để thiết lập thời gian xuất hiện của hộp popup bạn có thể thiết lập giá trị của mã .delay(3000)
Đối với những bạn muốn cài đặt một phiên bản của HTML5 hỗ trợ SEO,bạn hãy copy đoạn mã dưới đây và chèn vào tiện tích HTML
<style scoped='' type='text/css'> 
#fb-fanbox {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;-webkit-transform:translateZ(0);}
#fb-boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
#fb-boxview {background:#fff;border:8px solid #03a9f4;width:340px;height:230px;position:absolute;top:33%;left:37%;border-radius:3px;}
#fb-closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px;z-index:2;}
#fb-closebox:before {content:"CLOSE";padding:5px 8px;background:#03a9f4;color:#fff;font-weight:normal;font-size:10px;font-family:inherit;}
#fb-boxlink,#fb-boxlink a.visited,#fb-boxlink a,#fb-boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie = function (key, value, options) {
// Pengaturan cookie
if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
options = jQuery.extend({}, options);
if (value === null || value === undefined) {
options.expires = -1;
}
if (typeof options.expires === 'number') {
var days = options.expires, t = options.expires = new Date();
t.setDate(t.getDate() + days);
}
value = String(value);
return (document.cookie = [
encodeURIComponent(key), '=',
options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
options.path ? '; path=' + options.path : '',
options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
options.secure ? '; secure' : ''
].join(''));
}
// setting cookie
options = value || {};
var result, decode = options.raw ? function (s) { return s; } : decodeURIComponent;
return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null;
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
if($.cookie('popup_facebook_box') != 'yes'){
$('#fb-fanbox').delay(3000).fadeIn('fast');
$('#fb-closebox, #fb-boxclose').click(function(){
$('#fb-fanbox').stop().fadeOut('fast');
});
}
$.cookie('popup_facebook_box', 'yes', { path: '/', expires: 7 });
});
</script>
<div id='fb-fanbox'>
<div id='fb-boxclose'>
</div>
<div id='fb-boxview'>
<div id='fb-closebox'>
</div>
<div class='fb-like-box' data-href='https://www.facebook.com/SunShiune.Angle' data-width='402' data-height='255' data-colorscheme='light' data-show-faces='true' data-header='true' data-stream='false' data-show-border='false' style='border:none;overflow:hidden;width:339px;height:200px;'></div>
</div>
</div>
Lưu tiện ích lại, sau đó copy đoạn mã sau chèn sau thẻ <body> hoặc trước thẻ < /body>
&lt;div id=&quot;fb-root&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=562901580420523&amp;version=v2.0&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));&lt;/script&gt;
Chúc các  bạn thành công khi Thêm PopUp Like Box Facebook vào website của mình.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét