Đặt quảng cáo Adsense tự động sau thẻ Readmore của blogspot

Website Traffic
Đặt quảng cáo Adsense tự động sau thẻ Readmore của blogspot, Đặt quảng cáo Adsense tự động sau thẻ Readmore của blogspot
Với một kho lưu trữ lớn các plugin cho blog Wordpress, người dùng WP không bao giờ phải lo lắng khi thêm mã Adsense ở bất kỳ phần nào trong blog của họ, mọi thứ hoàn toàn tự động. Nhưng với blogger thì sao? .Ngoài các mã adsense mặc định và các đoạn code chèn vào các tiện ích thì việc hiển thị quảng cáo bên trong nội dung bài viết cũng là một vị trí tối ưu thu nhập và vị trí đó chính là trước thẻ xem thêm của blogger. Với ý đồ này Blogger sẽ tự động chèn quyền quảng cáo AdSense của bạn sau các đoạn mở đầu (Bài tóm tắt) hoặc nút đọc thêm (Jump Break).
Đặt quảng cáo Adsense tự động sau thẻ Readmore của blogspot
Đặt quảng cáo Adsense tự động sau thẻ Readmore của blogspot
Đặt quảng cáo Adsense tự động sau thẻ Readmore của blogspot
Việc đọc liên kết được phân biệt bởi các tag HTML "<!--more-->" vì vậy bạn cần sử dụng một mã Jquery đơn giản để trình duyệt hiển thị thêm một vùng quảng cáo phụ với một div ID duy nhất, ngay trước thẻ more. Với các trình duyệt JavaScript bị vô hiệu hóa box Quảng cáo đó sẽ hiển thị ở cuối bài. Đây là một hướng dẫn tuyệt vời mà sẽ tăng nhấp chuột hiện tại của bạn nhằm tăng thu nhập từ Adsense.

Cài đặt Script trên Blogger

1- Đăng nhập vào Blogger
2- Chọn mẫu (Templates)
3- Sao lưu mẫu của bạn để tránh gây ra sai xót trong quá trình chỉnh sửa template)
4- Chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => Đánh dấu vào ô mở rộng tiện ích mẫu (Expand Widget Templates)
5- Tìm kiếm thẻ <head>
6- Chèn ngay bên dưới nó đoạn mã sau:
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function(){
$(&#39;a[name=&quot;more&quot;]&#39;).before($(&#39;#quangcao-adsen&#39;).html());
$(&#39;#quangcao-adsen&#39;).html(&#39;&#39;);
});
</script>
Tùy chọn:
  • Nếu blog của bạn đã có JQuery thì hãy bỏ đoạn mã màu xanh ở trên đi.
  • Nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo ở cả hai nơi tức là dưới thẻ <!--more--> và cũng có thể ở cuối bài thì xóa các mã được đánh dấu màu vàng. Đồng thời xóa các đoạn  mã được đánh dấu màu vàng ở các bướctiếp theo sau đây

Bây giờ tìm kiếm các mã sau đây

<data:post.body/>

Dán mã bên dưới vào sau code vừa tìm được. Bước này sẽ

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style="display:none;">
<div id='quangcao-adsen'>
<center>
Code quảng cáo ADSENSE
</center>
</div>
</div>
</b:if>
- Thay thế văn bản in đậm màu đỏ (Code quảng cáo ADSENSE) ở trên thành mã Adsense của bạn. Hãy nhớ rằng mã mà bạn sao chép từ tài khoản Google Adsense của bạn trước hết phải được mã hóa inorder để làm việc được với các mẫu blogger. Chỉ cần copy đoạn code và sau đó mã hóa nó bằng cách sử dụng công cụ của Thucle Blog sau đây.
- Sao chép mã mã hóa từ Bộ chuyển đổi code quảng cáo và sau đó dán nó vào văn bản in đậm màu đỏ ở trên

Lưu mẫu của bạn và đó là tất cả những gì các bạn đang làm!

- Quay lại blog của bạn và sau đó truy cập bất kỳ trang bài viết, bạn sẽ thấy một quảng cáo hiển thị  ngay sau đoạn Tóm tắt thông tin đầu tiên (sau phần bạn đặt dấu ngắt đọc thêm)
Lưu ý là bài viết phải có đặt thẻ đọc thêm nhé


Đăng nhận xét

0 Nhận xét