FGiảm giá thiết kế nhận diện thương hiệu tại bắc ninh

5/31/2016

TẠO BÀI VIẾT LIÊN QUAN GÓC PHẢI HIỂN THỊ KHI KÉO CHUỘT

Cách tạo bài viết liên quan góc bên phải hiển thị khi kéo chuột blogspot. Bài viết nổi bật hiện ra góc phải góc trái màn hình khi kéo chuột xuống. Code javascipt hiển thị bài viết liên quan góc phải góc trái màn hình khi kéo chuột cho blogspot
bài liên quan
Thêm bài liên quan hiện góc màn hình cho Blogger
Đã lâu mình không viết bài chia sẻ thủ thuật về blogspot, hôm nay rảnh nên mình chia sẻ một thủ thuật nhỏ cho những ai chưa biết cách này khá hữu ích giúp người truy cập tương tác tốt hơn trên blog của bạn. Nếu bạn nó chưa biết có thể tham khảo nhé
TẠO BÀI VIẾT LIÊN QUAN GÓC PHẢI HIỂN THỊ KHI KÉO CHUỘT
- Để làm các bạn thực hiện khá đơn giản qua các bước sau
Bước 1: Copy code dưới lên trên */]]></b:skin>
/* Widget Rekomendasi */
#chslidingbox{background:#fff;width:100%;border:#AE2782 2px dashed;width:100%; max-width: 422px;height:190px;position:fixed;overflow:hidden;right:-360px;z-index:99;text-align:left;box-shadow:0 1px 0 0 rgba(0,0,0,0.03);transition:all .4s ease-out}
.chslidingbox-title{background:#AE2782;color:#fff;display:block;height:45px;line-height:35px;width:100%;font-size:12px;text-transform:capitalize;font-weight:700;letter-spacing:.5px}
.chslidingbox-title span a{font-family:initial;float:right;height:40px;margin:0 0 0 15px;text-align:center;color:#fff;font-size:20px}
a#chslidingbox-close,a#chslidingbox-close{margin-right:15px}
.chslidingbox-title >span >h2{font-size:20px!important;font-weight:normal!important}
.chslidingbox-container{border:none;float:left;width:100%;height:auto;margin:3px}
.chslidingbox-container >div{border:none;margin:3px 0;padding:10px 0}
.chslidingbox-container >div >span{font-size:14px}
.show{bottom:84px}
.hide{bottom:-145px}
.related-post{font-size:70%}
.related-post h4{font-size:150%;margin:0 0 .5em}
.related-post-style-2{margin-top:-20px;padding-top:15px;list-style:none}
.related-post-style-2 li{padding:0 10px 10px 10px;overflow:hidden}
.related-post-style-2 li:first-child{border-top:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-thumbnail{width:45px;height:45px;max-width:none;max-height:none;border:0;padding:0;float:left;margin:2px 10px 0 0}
.related-post-style-2 .related-post-item-title{font-weight:700;font-size:130%;line-height:normal}
a.related-post-item-title{color:#30373B;transition:all .4s ease-out}
a:hover.related-post-item-title{color:#2ecc71;text-decoration:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-summary{display:block;overflow:hidden}
Bước 2: Copy code dưới đây lên trước thẻ </body>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='show' id='chslidingbox'>
    <div class='chslidingbox-title chslidingbox-www'>
      <span style='float:left;margin:0 15px;'>Recommended Posts</span>
        <span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-close' title='close'>&#215;</a></span>
        <span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-minimize' title='minimize'>&#8722;</a></span>
        <span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-maximize' title='maximize'>+</a></span>
    </div>
    <div class='chslidingbox-container'>
<div class='related-post' id='sliding-tab'/>
<script type='text/javascript'>
var labelArray = [<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'>
&quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop></b:if>];
var relatedPostConfig = {homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,widgetTitle: &quot;&lt;h4&gt;&lt;/h4&gt;&quot;,numPosts: 2,summaryLength: 0,
titleLength: &quot;auto&quot;,thumbnailSize: 45,noImage: &quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC&quot;,containerId: &quot;sliding-tab&quot;,newTabLink: true,moreText: &quot;&quot;,widgetStyle: 2,callBack: function() {}};
</script>
<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[
/*! Related Post Widget for Blogger by Taufik Nurrohman => http://gplus.to/tovic */
var randomRelatedIndex,showRelatedPost;(function(n,m,k){var d={widgetTitle:"<h4>Artikel Terkait:</h4>",widgetStyle:1,homePage:"http://www.arlinadzgn.com",numPosts:7,summaryLength:370,titleLength:"auto",thumbnailSize:72,noImage:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",containerId:"related-post",newTabLink:false,moreText:"Baca Selengkapnya",callBack:function(){}};for(var f in relatedPostConfig){d[f]=(relatedPostConfig[f]=="undefined")?d[f]:relatedPostConfig[f]}var j=function(a){var b=m.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=a;k.appendChild(b)},o=function(b,a){return Math.floor(Math.random()*(a-b+1))+b},l=function(a){var p=a.length,c,b;if(p===0){return false}while(--p){c=Math.floor(Math.random()*(p+1));b=a[p];a[p]=a[c];a[c]=b}return a},e=(typeof labelArray=="object"&&labelArray.length>0)?"/-/"+l(labelArray)[0]:"",h=function(b){var c=b.feed.openSearch$totalResults.$t-d.numPosts,a=o(1,(c>0?c:1));j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+a+"&max-results="+d.numPosts+"&callback=showRelatedPost")},g=function(z){var s=document.getElementById(d.containerId),x=l(z.feed.entry),A=d.widgetStyle,c=d.widgetTitle+'<ul class="related-post-style-'+A+'">',b=d.newTabLink?' target="_blank"':"",y='<span style="display:block;clear:both;"></span>',v,t,w,r,u;if(!s){return}for(var q=0;q<d.numPosts;q++){if(q==x.length){break}t=x[q].title.$t;w=(d.titleLength!=="auto"&&d.titleLength<t.length)?t.substring(0,d.titleLength)+"&hellip;":t;r=("media$thumbnail" in x[q]&&d.thumbnailSize!==false)?x[q].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(\-c)?/,"/s"+d.thumbnailSize+"-c"):d.noImage;u=("summary" in x[q]&&d.summaryLength>0)?x[q].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,d.summaryLength)+"&hellip;":"";for(var p=0,a=x[q].link.length;p<a;p++){v=(x[q].link[p].rel=="alternate")?x[q].link[p].href:"#"}if(A==2){c+='<li><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+'</span> <a href="'+v+'" class="related-post-item-more"'+b+">"+d.moreText+"</a></span>"+y+"</li>"}else{if(A==3||A==4){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-title" href="'+v+'"'+b+'><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"></a><div class="related-post-item-tooltip"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></div>"+y+"</li>"}else{if(A==5){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-wrapper" href="'+v+'" title="'+t+'"'+b+'><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><span class="related-post-item-tooltip">'+w+"</span></a>"+y+"</li>"}else{if(A==6){c+='<li><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><div class="related-post-item-tooltip"><img alt="" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'"><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+"</span></span>"+y+"</div></li>"}else{c+='<li><a title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></li>"}}}}}s.innerHTML=c+="</ul>"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]);
//]]>
</script>  </div></div></b:if>
<!--     cấu hình tab    -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(window).scroll(function(){$("#chslidingbox").css($(this).scrollTop()>400?{right:"0px"}:{right:"-360px"})}),$(document).ready(function(){var i=$("#chslidingbox"),s=$("#chslidingbox-close"),o=$("#chslidingbox-minimize"),l=$("#chslidingbox-maximize");l.hide(),s.click(function(){i.css({right:"-350px"}),i.fadeOut("slow")}),o.click(function(){i.toggleClass("hide"),$(this).hide(),l.show()}),l.click(function(){i.toggleClass("hide"),$(this).hide(),o.show()})});
//]]>
</script>
</b:if>
Chúc các bạn thành công nếu không hiểu hãy comment tại bài này hoặc inbox qua FB cho mình nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Blog của mình
Share:

Cùng lúc đón tàu Nhật Bản, Ấn Độ, Australia bắt đầu chuyến thăm chuyến thăm Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh thì đón tàu HMAS Anzac của Australia , căn cứ liên hợp Cam Ranh thì mở cửa chào đón các tàu khu trục của Ấn Độ và Nhật Bản.
Hai tàu hộ vệ của Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh trưa 12-4, bên trái là tàu JS Ariake, bên phải là tàu JS Setogiri
Hai tàu hộ vệ của Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh trưa 12-4, bên trái là tàu JS Ariake, bên phải là tàu JS Setogiri
Hai tàu Nhật Bản đã đến Cam Ranh. Cùng lúc đó 2 tàu chiến của Ấn Độ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, các tàu chiến hải quân các nước Singapore, Nhật Bản và Pháp đã ghé thăm.

Ngày 30/5, tàu HMAS Anzac thuộc Hải quân Hoàng gia Australia cùng 215 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm chuyến thăm Việt Nam.

Tàu HMAS ANZAC tiến vào cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh QĐND
Tàu HMAS Anzac do Trung tá Belinda Wood làm thuyền trưởng.
Đón tàu và thủy thủ đoàn có đại diện Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam tại phía Nam, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại lễ đón, Trung tá Belinda Wood bày tỏ vui mừng khi tàu và thủy thủ đoàn được tiếp đón trọng thị tại cảng. Thuyền trưởng HMAS ANZAC cũng cho biết, thời gian qua, Hải quân hai nước đã có nhiều chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước.
Trung tá Belinda Wood, thuyền trưởng tàu HMAS ANZAC nhận lẵng hoa từ nữ quân nhân thuộc lực lượng Hải quân Việt Nam. Ảnh QĐND
Trung tá Belinda Wood, thuyền trưởng tàu HMAS ANZAC nhận lẵng hoa từ nữ quân nhân thuộc lực lượng Hải quân Việt Nam. Ảnh QĐND
Theo báo QĐND, trong thời gian ở Thành phố Hồ Chí Minh, các sĩ quan chỉ huy và thủy thủ tàu sẽ đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phô, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Đại diện Bộ tư lệnh Hải quân tại phía Nam.
Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với các học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân; tham quan một số địa danh, thắng cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Hải quân Australia cũng sẽ có một số hoạt động phối hợp với Hải quân Việt Nam trong chuyến thăm.
Tàu HMAS ANZAC được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Ảnh QĐND
Tàu HMAS ANZAC được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Ảnh QĐND
Đây là lần thứ 17 tàu Hải quân Australia thăm Việt Nam và là lần thứ 10 cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm của tàu HMAS ANZAC nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói chung và lực lương Hải quân hai nước nói riêng trên tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Australia, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.
Tàu HMAS ANZAC dài 118m, rộng 14,8m, độ mớn nước 6,2m và được trang bị nhiều vũ khí hiện đại. Ngày 2/6, tàu sẽ rời cảng Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm.
Share:

Phi vụ 100 triệu đô và những thành công của khoa học công nghệ Phòng không Việt Nam


Cách đây vài năm, nhằm hiện đại hóa hệ thống cảnh giới - quản lý vùng trời, Việt Nam sẵn sàng chi 100 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng) và yêu cầu đối tác chuyển giao công nghệ nhưng họ đã từ chối.
hệ thống cảnh giới vùng trời quốc gia tự động VQ1-M do Viettel chế tạo
Hệ thống cảnh giới vùng trời quốc gia tự động VQ1-M do Viettel chế tạo

Không cách nào khác, ta phải tự nghiên cứu, trách nhiệm ấy được giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel mà mũi nhọn chính là Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel. Bằng sự sáng tạo không ngừng, các nhà thiết kế Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc.

Nhận thấy sắp bị vuột mất một khách hàng lớn, đối tác giảm giá xuống còn 60 triệu USD và chấp nhận chuyển giao công nghệ. Không đồng ý, Viettel vẫn tiến hành theo cách của mình khiến đối tác phải gật đầu với mọi điều kiện và giảm giá xuống còn 20 triệu USD. Có điều là lúc đấy đã quá muộn, ông chú Viettel đã hoàn tất quá trình nghiên cứu chế tạo.

Chỉ trong vòng 20 tháng, hệ thống cảnh giới vùng trời quốc gia tự động VQ1-M do Viettel chế tạo đã được hoàn thành, sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch, một tiến độ vô tiền khoáng hậu.

Việc đưa Hệ thống VQ1-M vào trang bị chiến đấu đánh dấu một bước phát triển mới của CNQP Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay của Quân chủng PK-KQ.

Được tận mắt nhìn thấy hệ thống hoạt động mới hình dung hết được tính ưu việt của nó. Giao diện bằng tiếng Việt giúp kíp trực ban thao tác cực nhanh, chính xác, dễ dàng, xác suất sai sót, bỏ lọt hay hoang báo mục tiêu cực thấp.

Mọi tham số mục tiêu, tình trạng hoạt động của các trạm radar, thậm chí từng đài radar đơn lẻ đều được tích hợp, gộp lại và hiển thị trên màn hình của Sở chỉ huy, giúp Quân chủng có đầy đủ thông tin để ra những mệnh lệnh chiến đấu đúng đắn, hiệu quả.

Ngay lập tức, những mục tiêu ấy chỉ bằng động thái nhẹ nhàng như nhấp chuột, được bàn giao cho các đơn vị hỏa lực từ cấp trung đoàn, sư đoàn và cấp quốc gia đang chờ sẵn để khai hỏa.

Gần như đi lên từ con số 0, Viện nghiên cứu và phát triển Viettel đã làm được điều thần kỳ, dường như không tưởng, khi đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới tự chế tạo được hệ thống quản lý vùng trời tự động hiện đại như vậy.

Chỉ riêng việc tích hợp và Việt hóa, đồng bộ mọi bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như radar thụ động, chủ động, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị hỏa lực đáp ứng yêu cầu phát hiện sớm, tiêu diệt ngay và chính xác các mục tiêu bay ngay từ loạt đạn đầu khi chúng vừa xâm phạm vùng trời, là điều hết sức khó khăn.

Trước Việt Nam, mới chỉ có 8 quốc gia có nền công nghệ và tiềm lực kinh tế đủ để nghiên cứu chế tạo thành công các tổ hợp có tính năng tương tự.

- Quán bia tổng hợp -

Truy cập link dưới đây để cùng tham gia bình luận nào !!!
https://www.facebook.com/WarComissar/photos/a.213966772059624.43591.213961285393506/946293768826917/?type=3&permPage=1
Share:

Sự phát triển về quân sự của Nhật Bản


Về công nghiệp người ta thường nhắc đến ông vua cơ khí CHLB Đức. Giờ chúng ta nói về một đất nước cổ quái không kém đó là Nhật Bản.
Sự phát triển về quân sự của Nhật Bản
Nền công nghiệp Nhật Bản
Tất cả mọi đồ dùng của người Nhật trước hết là đầy đủ tính năng cần thiết nhưng phải tiết kiệm nguyên-vật liệu đến mức tối đa. Vì vậy Nhật Bản là một trong những nước đi đầu về vật liệu, công nghệ mới. Về sản phẩm phục vụ quốc phòng, do giới hạn của hiệp ước An Ninh Mỹ - Nhật mà Nhật ít chủ động trong việc nghiên cứu vũ khí mới mà chủ yếu là nhập vũ khí của Mỹ về rồi làm lại theo ý của mình. 

Điều ngạc nhiên là hàng Nhật lại được đánh giá là tinh xảo và tốt hơn hàng nguyên gốc của Mỹ khá nhiều. Độc, lạ, quái và đắt là những điều có thể nói về đồ Nhật. 
Tuy nhiên, cả Đức và Nhật Bản đều có điểm chung là đồ tốt nhất để dân trong nước xàicũng như họ chả mấy khi PR cho sản phẩm của mình bởi "hữu xạ tự nhiên hương" vẫn tốt hơn là vẻ đẹp từ bề ngoài.
Cùng bình luận về vấn đề này nhé !!!
Share:

Hướng dẫn các bạn lấy ID Facebook cá nhân, ID Fanpage chèn vào blog

Khi thiết kế website chúng ta thường phải tối ưu code sao cho hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt. Xong điều không thể bỏ qua đó là nội dung được chia sẻ lên mạng xã hội đặc biệt là FB và G+. Để tăng sư uy tín và chuyên nghiệp cho blog FB đã cho phép chúng ta chia sẻ link lên mạng xã hội kèm theo thông tin tác giả. Các bạn có thể xem thêm:


Hoặc nhiều chức năng chèn khung bình luận bằng facebook vào blogspot, chia sẻ link, thích. Vậy chúng ta quản lí những thứ đó ra sao??
Để có thể quản lí các thông tin đó chúng ta cần chèn thẻ meta vào phần head của blog như sau:
<meta content='APP ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='ID Profiles' property='fb:admins'/>

 1./ Lấy ID Fanpage 

Các bạn truy cập vào đường link sau : https://developers.facebook.com/apps

Chọn APP của bạn và copy đoạn chữ số hiển thị 
Lấy APP ID chèn vào blog

2./ Lấy ID Profile cá nhân làm quản trị viên

Các bạn truy cập trang web sau : http://findmyfbid.in/

Nhập đường link trang cá nhân của bạn vào rồi nhấn Find Numeric ID

Lấy ID hồ sơ cá nhân
Sau khi làm xong điều này các bạn sẽ nhận thấy mỗi khi chia sẻ link blog của bạn lên FB sẽ có mục chia sẻ bởi Admin (Admin chính là tên FB của bạn)

Chúc các bạn thành công nhé
Share:

Hướng dẫn tạo tiện ích nhận xét mới nhất cho blogger


Để tăng tỉ lệ chuyển đổi cũng như tương tác cho blogger. Đồng thời giúp cho quản trị viên cũng như khách thăm website biết được chủ đề hay nội dung nào trên website đang được quan tâm và thảo luận nhiều. 
Tiện ích nhận xét mới nhất sẽ giúp các bạn có được lượng khách nhiều hơn và chất lượng website cũng được đánh giá cao hơn. 
Để có thể chèn tiện ích này vào blog. Đầu tiên chúng ta truy cập vào blog chọn mục Bố cục
Mỗi blog mỗi template có các vị trí khác nhau tùy theo nhu cầu của bạn muốn hiển thị ở vị trí nào thì bạn chọn vị trí đó và chọn thêm tiện ích mới. Chọn kiểu HTML/JAVASCRIPT
thêm tiện ích nhận xét mới nhất
Thêm tiện ích nhận xét mới nhất
Sau đó bạn chèn đoạn code sau vào nội dung của tiện íchĐặt tên cho tiện ích là Nhận xét mới nhất nhé

Demo tiện ích nhận xét mới nhất
Các bạn cũng có thể truy cập www.bchiase.com để xem demo nhé
Chúc các bạn thành công !!!!


Share:

5/30/2016

Tạo box hiển thị thông tin tác giả tùy chỉnh và đẹp cho blog

Mỗi khi vào đọc blog của ai đó bạn thấy ô hiển thị thông tin tác giả đẹp mà bạn không biết nó được tạo như thế nào. Và nó rất đẹp có ý nghĩa rất hay khi muốn bạn đọc biết đến bản thân mình.
Hôm nay Bchiase.com xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn có thể tạo được ô hiển thị thông tin tác giả này nhé.
Tạo author box cho blogger
Tạo author box cho blogger
Để tạo được cái này các bạn có thể chèn sau tiêu đề  hoặc bên dưới nội dung bài viết . Vậy chúng ta cần chèn nó vào đúng vị trí cần hiển thị
Đoạn code quy định style chung cho cả hai cách hiển thị bạn chèn nó vào trước thẻ </head>
/* Author Box Style */
 .author-box{overflow:hidden;background-color:#fff;font-size:16px;padding:20px}
.author-box .avatar{margin-right:20px;float:left}
.author-box-title{font-size:18px;margin-bottom:4px;text-transform:uppercase}
.author-box p:last-child{margin-bottom:0}.author-social{margin-top:10px}
.author-social a{opacity:0.7;margin-left:2px}.author-social a:hover{opacity:1}
.author-social a img{width:25px}

Chèn Author box sau tiêu đề

Bước 1: Vào Mẫu - Chỉnh sửa HTML. tìm đến  <b:includable id='post' var='post'>
Chèn đoạn code sau vào trước thẻ <data:post.body/>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<h4 class='author-box-title'>
<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' target='_blank' title='author profile'>
<span class='fn'><data:post.author/></span></a></h4>
</b:if>
<div class='author-box-content' itemprop='description'>
<p>Bạn đang xem &quot;<strong><i><data:post.title/></i></strong>&quot; tại <b><data:blog.title/></b>. Đừng quên
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var siteurl = window.location.href;
document.write('<b><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=' + siteurl + '" target="_blank" title="Share to Facebook">Chia sẻ ngay</a></b>'); //]]></script>để ủng hộ <b><data:blog.title/></b> nếu bài viết có ích !<br/>Like <b><a href='https://www.facebook.com/SunShiune.Angle' target='_blank'>Bchiase.com</a></b> trên Facebook để ủng hộ mình nhé.</p><p><data:post.authorAboutMe/></p>
</div>
<div class='author-social'>
<a href='http://b-chiase.blogspot.com/' title='Website'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-h7x5nyXxGEY/VuwTnJKQ0BI/AAAAAAAAD30/6CrdOQNhVYkeWwslbaU_XTxzm8Gq58qcA/s1600/OpV3QbH.png'/></a> 
<a href='#' title='Twitter'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-OwfrBmgwFnk/VuwToHuSYPI/AAAAAAAAD4E/WzU9ucxwcWgxFO-gQP0eY9M3AvQO8o-HQ/s1600/mRqmS46.png'/></a>
<a href='https://m.facebook.com/depzai21891/' title='Facebook'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-cIb3ssSicts/VuwTnDeL4II/AAAAAAAAD3w/wLoqxrG2apUffC4exilgs7s69SiQ55WJQ/s1600/I5cl6Zo.png'/></a>
<a href='#' title='Google Plus'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-Aa3aMv8DcQ4/VuwTnIGwNvI/AAAAAAAAD3s/sIzKkKgKbr4b1uvsUDX9iK-D8ZGKFt7Kw/s1600/MFUNf7n.png'/></a>
<a href='http://www.linkedin.com/depzai21891' title='Linkedin'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-sbQDWArW6eM/VuwToXz6YqI/AAAAAAAAD4I/D3FJ_k4zWt0nEAwbtGcRXA8ZEjv2tc2JQ/s1600/pZdxRe0.png'/></a>
<a href='http://www.flickr.com/sunshine_angle' title='Flickr'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-X9bpGYj94iY/VuwTnsgf34I/AAAAAAAAD34/_7BDkRu7Iz07VLEYzF1MaYgazsY9PI12g/s1600/X7ohFwB.png'/></a>
<a href='https://www.youtube.com/user/lethuc21891' title='Youtube'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-Gcapl7PQEv4/VuwTnjARnTI/AAAAAAAAD38/MRSYw2IluWsX_av20KU5CgpLjWMJkzdng/s1600/bSkd09J.png'/></a>
<a href='http://pinterest.com/depzai21891' title='Pintrest'><img alt='' src='http://lh5.ggpht.com/-tOfOpGXVoxs/VuwTnwaZdBI/AAAAAAAAD4A/Wl2gKAuSqtkgS8vH1h7FtArg5r6hpj0IQ/s1600/czFNlQ5.png'/></a>
</div>
Các bạn nhớ sửa lại link màu đỏ mình đã đánh dấu thành link MXH của các bạn nhé. Chúc các bạn thành công Nếu không hiểu có thể liên hệ với mình qua FB phía bên phải siderbar có mục nhắn tin vào FB đó hoặc có thể gửi tin nhắn vào Inbox https://www.facebook.com/messages/depzai21891
Share:

Mdfostrap V1 Template Blogger - Giao diện đẹp 2016

Cập nhật các phiên bản Mdfostrap với nhiều mẫu khác nhau
Download
Mdfostrap V1
Chào các bạn! Tình cờ lang thang trên Facebook mình thấy một anh nước ngoài share một template thế là mình nhấn vào demo thử xem như nào thì phải nói quá bất ngờ. Template quá đẹp. Vâng! Tem đó có tên Mdfostrap V1 Template. Tem này đang được fostrap phát triển và cho tải về tại trang một template mang phong cách khỏe khoắn, trẻ trung với bố cục khá đơn giản, gọn gàng cụ thể như sau:
 • Thiết kế Responsive
 • Chuẩn SEO
 • Giao diện mobile thân thiện
 • Hỗ trợ breadcrumbs
 • Hỗ trợ chia sẻ MXH
 • Hỗ trợ trang 404
 • Và còn nhiều nữa!...
Mdfostrap V1 khiến mình liên tưởng tới android 5.0 lollipop của google. Thật tuyệt vời! Các bạn có thể tải về theo link dưới đây và nhớ ghé thăm mục tài liệu tại ĐÂY để xem cách cài template Mdfostrap V1 như nào nhé!
Share:

Hướng dẫn sử dụng Meta-box plugin trong WordPress

Theo mặc định thì WordPress có hỗ trợ custom fields cho post, page, với kiểu dữ liệu text đơn giản giúp chúng ta có thể chèn thêm các thông tin mở rộng. Tuy nhiên, việc tạo custom field thực sự không được linh hoạt lắm và không chuyên nghiệp chút nào khi mà cứ phải chèn từng field bằng các chèn tên field, rùi điền giá trị tương ứng với field, cứ như vậy với mỗi bài viết bạn lại phải làm lại từ đầu. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một plugin có thể giúp chúng ta cải thiện được điều này, bạn chỉ việc thêm giá trị cho từng field và cách hiển thị thì cực kì đơn giản với Meta-box plugin.
hướng dẫn dùng plugin metaboxs
Hướng dẫn dùng plugin meta-box

Để sử dụng plugin cần tải plugin về -> cài đăt và kích hoạt plugin lên. Tham khảo chi tiết tại trang chủ của Meta-box plugin.
Đăng ký một metabox
– Để đăng ký một metabox thì rất đơn giảnBạn chỉ cần đặt đoạn code này vào file Function.php
Ở đoạn code trên thì các giá trị tương ứng như sau:
 • ID: Là ID đại diện cho metabox dùng để khi chúng ta gọi giá trị trong metabox
 • Title: Tiêu để của metabox
 • Post_type: Cho phép hiển thị ở bài viết của Post type nào
 • Priority: Độ ưu tiên của vùng metabox
 • $prifix: Tiền tố để tránh lẫn lộn trong việc gọi giá trị metabox
Danh sách các metabox mà Meta-box plugin hỗ trợ có thể tải tại đây.
Lấy giá trị của meta-box
Việc lấy giá trị thì không có gì khó khăn cả, chỉ việc sử dụng hàm sau:
 •  $key: Chí là ID của meta box đã đăng kí
 • $args: Là một chuỗi các đối số như: type, size, taxonomy, multiple
 • $post_id: ID của post, mặc định nếu không có nó sẽ tự động lấy ID của post hiện tại
Ví dụ:
– Hiển thị dạng ngày tháng:
– Hiển thị giá trị dạng checkbox_list, mỗi giá trị sẽ được ngăn cách bằng dấu phẩy nên ta cần phải cắt và tách chuỗi
-Hiển thị link download sử dụng kiểu upload files
– Hiển thị kiểu upload image
– Hiển thị danh sách term( kiểu taxonomy )
Yêu cầu theme cài plugin Metabox bằng cách:
Tổng kếtMeta-box là một plugin rất tiện ích, hỗ trợ khá nhiều cho các developer về theme. Với bài hướng dẫn chi tiết trên thì chắc hẳn các bạn cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tạo các metabox. Chúc các bạn thành công!
Share: