Tạo Album ảnh đẹp cho Fanpage tối ưu khi chạy ads

Website Traffic

Cách tạo album ảnh hay hay nhé.
Bước 1: tạo 1 ảnh to kích thước 1800x1800
Bước 2: Cắt ảnh to đó thành 4 ảnh : 900x900
Bước 3: Lên nội dung và đăng 4 ảnh đó lên. Nó lại tự ghép thành ảnh to như kích thước 1800x1800 thế kia (Nhớ đánh số đăng lên không lại xếp hình lệch nhé anh em)

Tác dụng:
1: Nhìn trông ấn tượng
2: Thoát được 20% text. Vì cắt ra mỗi ảnh chắc chắn sẽ không đến 20% text nhưng gộp lại thỳ rất ấn tượng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét