Lấy lại mật khẩu MySQL sử dụng dòng lệnh

Website Traffic
Khi bạn đăng nhập với mật khẩu root của mình thì nhận được lỗi:

Access denied for user ‘root’@’localhost’

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn reset mật khẩu root sử dụng mysqld_safe. Mật khẩu root ở đây là mật khẩu root của MySQL chứ không phải mật khẩu root quản lý VPS nha.


Để lấy lại mật khẩu MySQL bạn cần thực hiện qua 5 bước.

1. Tắt MySQL Server

2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)

3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL

4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)

5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.


Ta bắt đầu nha


1. Tắt MySQL server:


1


service mysql stopNếu lệnh trên không tắt được dịch vụ MySQL, bạn có thể sử dụng lệnh dưới


1


killall mysql2. Bật MySQL ở chế độ an toàn (safe mode)


1


mysqld_safe --skip-grant-tables
3. Thay đổi mật khẩu root của MySQL


1


mysql -u root -p
mysql> USE mysql;

mysql> UPDATE user SET password = PASSWORD(“new_password”) WHERE User = ‘root';


bạn thay new_password bằng password mới của bạn.


4. Tắt chế độ an toàn của MySQL (Tắt chế độ safe mode của MySQL)


killall mysqld_safe


5. Bật MySQL ở chế độ bình thường.


1


sudo service mysql startOkie rồi nha. Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc thay đổi mật khẩu root MySQL khi không nhớ mật khẩu cũ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét