Hướng dẫn Chèn Widget hiển thị thông tin thời tiết vào Blog

0 nhận xét

Widget thời tiết 
H
ello các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn tiện ích "Thời tiết" hiển thị trên Blog, widget trông khá đẹp và tự động cập nhật thông tin thời tiết khu vực qua internet.
Rất đơn giản là các bạn chỉ cần coppy mã sau và bỏ vào widget các bạn muốn hiển thị trên trang chủ.
<a href="http://www.accuweather.com/en/bd/sylhet/30917/weather-forecast/30917" class="aw-widget-legal"> <!-- By accessing and/or using this code snippet, you agree to AccuWeather’s terms and conditions (in English) which can be found at http://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets/terms and AccuWeather’s Privacy Statement (in English) which can be found at http://www.accuweather.com/en/privacy. --> </a><div id="awcc1423474866653" class="aw-widget-current" data-locationkey="" data-unit="c" data-language="en-us" data-useip="true" data-uid="awcc1423474866653"></div><script type="text/javascript" src="http://oap.accuweather.com/launch.js"></script>
Chúc các bạn thành công!

Facebook Comments
Blogger Comments
Thucle Blogs - Chia sẻ kiến thức

Copyright © 2016 - Kinh Bắc Web -